eer Overeenkomstig het bepaalde in art. 56 der Statuten hebben wij de U hierbij de Rekening en Verantwoording aan te bieden alsmede het Verslag betreffende onze vereeniging over het boekjaar, loopende van 1 Januari 1927 tot 31 December 1927. In de algemeene vergadering dd. 10 Juni 1927 waren, overeenkomstig art. 30 der statuten, aan de beurt van aftreden de Heeren: F. P. E. VAN D1TZHUIJZEN te Baarn, A. COMMANDEUR te Spanbroek, en P. F. VEELENTURF te Hazerswoude, die herkozen werden. Overeenkomstig het bepaalde bij hetzelfde artikel koos Uw College: tot Voorzitter: den Heer G. W. STROINK te Steenwijkerwold, tot Secretaris: den Heer F P. E. VAN DITZHUIJZEN te Baarn, en werden tot plaatsvervangers gekozen respectievelijk de Heeren: K. J. A. G. Baron COLLOT D'ESCURY te Hon/enisse, C. S. VAN BEUNINGEN te Maarsbergen. Aan de beurt van aftreden zijn thans de Heeren: K. J. A. G. Baron COLLOT D'ESCURY te Hontenisse, K. ERIKS, te Leeuwarden, terwijl in de vacature van den Heer E. SCHRAGE, te Assen, die om gezondheidsredenen heeft bedankt, moet worden voorzien. In dezelfde algemeene vergadering was ingevolge art. 22 der statuten aan de beurt van aftreden: de Heer A. A. NENGERMAN, die herkozen werd.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1927 | | pagina 3