OVERZICHT VAN DEN OMZET IN 1926, -- 1 OVERZICHT VAN DEN OMZET IN 1927. 1 VOORSCHOTTEN. Verstrekt. Terug ontvangeï Meer verstrek v'. DAN TERUG ONTVANGE Mf.er ONTVANGEN DAN V. VERSTREKT. 1926 Januari Februari Maart April Mei I uni Juli Augustus September October November December 319» 18905 290283639 4117607I39 12647063 17 6641583 55 630'065 74 5397973 61 4062826135 367044402 4837528126 412057229 4801699 63 62692689 45 410513690 227837922 231399538 525243342 9524092 42 594952651 5286441,71 524974451 5790153,05 5251242 56 6092375115 452572971 61619250 54 62445707 I803612 OI 739462975 351839,23 I I 153 I !90 27596992 IO562OW 98 9i3947j«5 2882508 87 1186918:16 21 1970903 4*3714)30 ^971802 86 DEPOSITO'S. TERUGBETAALD. Ontvangen. Meer TERUGBETAALD DAN ONTVANGEN. Meer ONTVANGEN DAN TERUGBETAALD. 1926 Jaunari Februari Maart April Mei J uni Juli Augustus September October November December 9662016 29 I2924233 53 15601644 08 1726696113 786014OIO5 9237450:5° 95934T6I 7924446I54 8778963 43 1 169937877 9304163 67 04285871 14 134138686 74 11731881 03 10360111 84 926219993 549237685 1249946099 960829833 10600094 06 9352251 55 11449618 20 985568473 1389338047 15421532 56 129526890 54 2564121 69 6339444 15 11774584 28 1-843694104 22521844 10 2069864 74 463932094 370847:83 IOO6676 45 1427805 01 2670654 77 4589216 80 _i 135661)42 SALDI. Voorschotten. Deposito's. Meer OORSCHOT! EN DAN DEPOSITO'S. Meer DEPOSITO'S DAN VOORSCHOTTEN. '926 Januari 1 - 31 rebruari 28 Maart 31 April 30 Mei 31 Juni 30 Juli 31 Augustus 31 September 30 October 31 November 30 December 31 7273046.55 635909S 70 698355S!87 8787167.88 16181797:63 13299288 76 13651127199 13762659,89 '2575741 73 1045603270 10042318 40 8o7°5i5l54 8346485 46 54036247181 56106112155 53541990 86 4720254671 35427962,43 40067283 57 4043813120 41444807)65 42872612 66 45543267143 43699573139 48288790' 19 4942445"61 467632OI26 49747013 85 4655843499 3841537883 I9246164 80 26767994 6l 26787OO32I 2768214776 3029687093 35087234 73 33657^54 99 4021827465 4IO77966 15 VOORSCHOTTEN. Verstrekt. Terug ontvangen Meer verstrekt DAN TERUG ONTVANGEN. Meer ONTVANGEN DAN VERSTREKT. '927 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 2660190 02 2648197 49 3406064:67 736951;54 427811882 3051858,51 2937249198 2238601 97 ■937037)15 2622382! 5 5 2367227133 332752197 380117953 2360558 23 241062364 2975132 13 636o946'97 450677497 4612117 13 320918821 2959781 02 239181222 300777941 2530553 72 2876392I 995441 03 4394385 41 230570 33 796968 25 1140989 51 2082828 15 1454916 46 1674867 15 970586 24 1022743.87 640552I08 38843968 00 41126447 23 6705OO4 23 898748346 DEPOSITO'S. Mf.er Meer I KRUGBETAAI.D. Ontvangen. TERUGBETAALD DAN ontvangen dan ONTVANGEN. TERUGBETAALD. IO667385 38 1473458977 4067204 39 Februari I 1212498 70 095I5I34Ï 7390I4 7I Maart I45634I7 09 1 1605 08 63 29^8298 46 April 19769914 13 8888428 44 1088148^ 69 Mei IO3O2326 50 16183955)97 5881629 47 Juni 12547185:44 1557472979 3027544 35 [llll I I904I27 35 14328888,22 242476O 87 Augustus I I 18159493 1453485395 3^5325902 September I2O73536 50 15724909(74 3651373 24 October 15300359 22 1423667767 1063681 55 November 12 88066 5,89 16979101,71 4O98435 82 December I94279OO62 20250075)40 822174 78 161S309II75 174992842 70 14903465 70 2806539665 SALDI. Meer MEER V OORSCHOTTEN. DEPOSITO'S. VOORSCHOTTEN DAN deposito's DAN deposito's. VOORSCHOTTEN. 1927 Jaunari 1 8346485 46 49424451:61 41077966(15 3T 720549595 53491656 4628616O 05 Februari 28 7493135 '6 5423067071 4673753555 Maart 31 8488576 19 51272372 25 42783796)06 April 30 I2882961 ÓO 40390886 56 j 27507924,96 Mei 31 10800133 45 4627251603 354723S2158 Juni 30 934521699 49300060 38 39954843I39 Juli 31 7,70349 84 51724821 25 44054471 '41 Augustus 31 6699763 60 55078080 27 j 4837S31667 September 30 567701973 58729453 5' 53052433)78 October 31 5907590 06 5766577196 1 5 175818190 November 30 526703798 61764207 78 56497160S0 December 31 6064006 23 62586382 56 5652237633

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1927 | | pagina 24