'S 3 -3 '3 c U O J_l 1 1 - 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - i - 1 "nii -1mTi - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 ff - 1 1 1 - - 1 z 1 1 - 1 1 III 1 M li 1 i 1 i pr 1 1*11 M II 1 1 1 1 li - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mT-Ti 1 1 11 1 - - 11 TT"-~i 1 n 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 - -1 -11 tt 1 r 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 «T m 1 ï|i - Hm - I JU 1 II M' M - llll 1 - - 1 T 38 Transport f46855270.15 IJzerlo- 35786.02 Zalk- 11047. Zalt-Bommel - 12968044 't Zand N.H- 57470.01 't Zandt (',r- ,81164 11 Zeddarn- 84276 13 Zelhem - 85409.48 Zevenaar - 34552.56 Zevenbergen- 41996.90 Zevenhuizen- 99671 33 Zierikzee- 25579.91 Zoetervvoude- 71946.22 Zonnemaire 24499.31 Zoutelande - 6006.68 Transporteeren f47744356.25 Transport f4774435625 Zuidbarge- 134815.56 Zuiddorpe- 192007.25 Zuidhorn - 226950 32 Zuidland - 91347.53 Zuidlaren 232624.74 Zuidwolde (Dr.) 85094.14 Zuidwolde (Gr.) 33806.R6 Zuivelbank Leeuwarden - 1649656.17 Zutphen- ,25398.66 Zwaag20983.27 Zweelo - 23,71.61 Zwijndrecht - 45482.45 Spaarbank-,656811.75 Particulieren859676.00 Totaal f53,22,82.56 Hieronder zijn niet begrepen de deposito's voor één jaar vast, .welke door verschil lende locale banken tot een totaal bedrag van 9464.200.-— bij ons zijn geplaatst. G G CD O CT> i-t C .O "cd O d) X CJ u V .Do X G G T5 JD G O G G G O OO O0 O .G G O O T3 u -t-j O G G ï-i CJ 3 T3 0 O O OO -4-) CD -0 O G CQ O O t-d -G U -t—1 G O N u O S-( T3 (j 03 J2 CO LI 61 '580 IE do uaipg u9|0|S93ubb iap |ee|oi OntJ- un tJ- 0 nC C0 3C CO O O tb 0 -j- w-, CN U9p9J)93|j(] Cn U9P9JJ93901 9361 U3P8JI93301 Szól U9P9J|9390J[ 0 fz6 U9p9J|93901 ON £z6 U0P9J|339O1 1 - rt zz6 U9P9JJ93901 00 -N U3p9JJ33l!fl U9P9J|83901 0 CS U9p9j|93)!D On U9P9JJ9390J "N N rc «N 0 01^1 1 CO ON U9p9J|93|!(1 0\ U9P9JJ93901 co 8 1 6 I U9P9JJ93901 N K w NO <S 00 »0 PO I y- tN. U9p9Jj93(!n ON U9p9J|9390i -*t| t t t t - - 01 »o CS 9161 U9p9J|93901 M VO fCNO CO N K ON I -t U9p9J|93|!0 ON U9P9J)93901 CS Cl -t co CS Cl "t U9p9J|93(!0 U9P9JJ93901 CO CO NO CS - Cl CS NO - 0 I 6 I U9P9JJ93901 t^NO Cl NO co co VO co NO CO ci U9p9J)93||n -t U9P9JJ930O1 i z 11 Z 8 z z\ Zi 00 U9p9J|93i;n On - II9P9JJ93901 Cl iO N tr N Cl UN - On vc O U9p9J|93l!f| CO On 1I9P9J|93901 ts, ro co co t t "1 - 1 O CO U9P9J|93|!0 t i On U3p9JJ9o30J CO M NO Cl t CO co Cl CO i O U9p9J|93)!D On U9P9JJ93901 CO t fO t - CnNC I I tSs 1 1 co O U9p9J|93j!f) On U9P9JJ93901 «NOtNT-tt - Cl Em U9p9J|33)!fl 1/7 M U9p9J|93901 ■tNO "t O N O ci N N - Cl -t lO t}- 5 PROVINCIËN ji 1J jg J -o L1 -.7 Q 6 7 5 2 Ni r! i 5

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1927 | | pagina 20