EFFECTEN. - - - 28 b. Aangekocht ter belegging der reserve. NAAM DER FONDSEN Datum der laatst verschenen Coupon Loopende rente Waarde der stukken (zonder rente) 2500. 6 Oblig. Nederland 1923 A '27 1 Aug. 100 f 62 50 f 2 500 36000. 5 - 1918 1 Dec. 100 - 150 36000 I1IOOO 5 1919 1 Oct. 100 - 1387 50 111000 35000. 4>a 1916 1 Nov. 100 262 50 35000 237000. 4>2- '9U 1 Aug. 100 - 4443 75 - 237000 13000. 4 1916 1 Oct. 96 v4 - 130 12512 59 5000. 5 Nederl.-lndië 1917 1 Nov. 100 41 67 5000 10000. 4l/z -• 1926 B 1 Juli 98 v, - 225 9812 59 40000. 5>2>> 1923 C 1 Nov. 100 91667 1ocooo 10000. 4 X» Amsterdam 1926 II i Dec. 973U 37 50 9775 1000. 4 1916 1 Sept. 93 V2 13 33 93 5 2000 4 Arnhem 1907 96 26 67 1920 100000. 4%» Gelderland 1926 1 100 - 1500 100000 90000. 4% 's-Gravenhage 1926 1 Aug. 99 - 1687 50 89550 3000. 4 - •907 1 Sept. 93V2 40 2805 sOOO. 4 M 1916 1 Aug. 93' 4 83 33 4662 5° 48000. 5 - Prov. Groningen 1925 1 Nov. 100 400 48000 50000 4' Noord-IIolland 1926 1 Oct. 100 562150 50000 10000 5 Rotterdam 1925 I Juli 100 - 250 10000 90000. 5 M Prov. Utrecht 1925 1 Dec. 100 - 375 90000 2000. 41 f City of New-York 1 Sept. 100 70 83 5000 43000 i8i>/4 7793/15° 5000. 5 Oblig. Mij. voor Gemeente-Crediet 1 Juli 100 125 5000 10000 412- 1 Oct. 9715/i6 1 1 2 5o 9793,75 lOOOO. Aand. Nederlandsche Bank 205 s/4 20575 25000. Kopenhaagsche Privatbank «7 14500 48000. 4l2.. Pandbr. Alg. Friescbe Hyp. Bank 1 Dec. 90 180 47520 5000. 4/4 M 1 Nov. 99 37 50 4950 43000.— 4 Arnbemsche Hypotheekbank 99 322 50 42579 26000. 5 Dordrechtsche Hvp. Bank 1 100 21667 26000 10000.-- 4'/2- 99 75 9900 23000 Friescb-Groningsche Hyp. Bank i Sept. 100 - 383:33 230001 50000 - 41 2" 99 - 750 49500 4000 4 1 Juli 93 "/2 80 3740 50000 4'/2-. 's-Gravenbaagsche Hvp. Bank- 99 - 1 1 25 - 49590 2000.— Haarlemsche Hvp. Bank 1 100 50 2000 5000. 4lT. 1 Oct. 99 5 6 25 4950 3000 4 1 Juli 94 60 2820 30000. 5 Mij. voor Hvp. Crediet 100 - 75o 30000 50c00 41 2 Nationale Hyp. Bank 99 Va 1 - 1125 49759 50000 5 -■ Nederl. Hypotheekbank roo - 1250 50000 50000 4 2" 9972 - 1125 49759 I 17000. Utrechtsche Hypotheekbank 100 - 2925 1 117000 50000 4 12 1 99Va - 1125 49759 45000.— 4 Westlandsche Hyp. Bank 1 Nov. 99 - 337 5° 44559 6000. 4 f-'2 ('bristiania Hvp. Bank 1 Juli 88 90 3520 Transporteeren- f24967 50 f 1750048 75 29 VERVOLG. Nom. waarde Rentevoet 1 NAAM DER FONDSEN Datum der laatst verschenen Coupon Koers Loopende rente Waarde der stukken (zonder rente) Transport f 24967 5° f 1750048 75 f 5000. 4 V/o Pandbr. Eerste Nederl. Scheepsverb. Mij '27 I Juli 92 72 I I 2 5° 4625 830OO 4H; Oblig. Utrechtsch Stroomlev. bedr i Dec. 99'U 311 25 82792 59 IOOOOO 4 Bataafsche Petroleum-Mij 1 Aug. 96 74 - 1875 96250 5OO0.— Aand. Nederl. Scheepvaart-Unie 200 IOOOO IOOO 4 Oblig. Handels vereen. Amsterdam '09 1 Oct. 97 IO 970 IOOO. 4 Deli-Spoor 1888 1 Juli 100 20 IOOO 4000. 5 Holl. IJzeren Spoorw.-Mij. 1915/25 1 Nov. 100 33 33 4000 3000. 4 1997 1 Dec. 93 10 2790 IOOO 4 Mij. tot Expl. van S. S. 1901 1 Juli 93'/i 20 932 59 S 61000. 4 Atchison Topeca Alg. Hyp 1 Oct. 976/s - 1525 - 148878 12 48000.— 4 Central Pacific Eerste Hvp 1 Aug- 93b/i6 - 2000 11227 5 IOOO 4 Illinois Central 1953 i Nov. 91 16 67 2275 IOOO. 3 Kansas-City Eerste Hyp 1 Oct. 77'/. 18 75 193759 6000 4 Conv. Southern Pacific per 1929 1 Sept. 98 200 14700 29000. 4 Southern Pacific Eerste Hvp 1 Juli 96 3U - 1459 79I43I75 51000. 4 Union Pacific (Goud) 1 98 - 2550 - 125587 59 15500.— 4 V2»» Canadian Pacific 1 Sept. IOO - 581 25 3875° f 25000. 5 Semarang-Cheribon. 1926 1 Nov. IOO 208 33 25000 10000. 4 M Zekerheidsst. Gem. Ambtenaren 1 Oct. 90 100 9000 TOTAAL f 36009 58 f 2501955 62

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1927 | | pagina 15