INTEREST. EFFECTEN. - 24 Bijlage II. A. Genoten rente over 1927 van 1. UITGEZETTE GELDEN tegen onderpand van effecten wegens Beleening u/'g. vervallen rente f 3062222 onverschenen rente - 30840.27 f 61.462.49 Prolongatie o derden - 135.202 48 f 196664.97 2. EFFECTEN: ontvangen aan couponsf 471.193.55 onverschenen rente - 217.16183 - 688.35538 3. INTEREST VAN DE RESERVE: ontvangen rente f 96.16005 onverschenen rente - 36.742.91 132.90296 4. VOORSCHOTTEN in Rekening Courant aan loc. Banken 390 606 67 5. LEENINGEN aan Gemeenten, Waterschappen, enz.: vervallen rente f 45972528 onverschenen rente - 9 423.61 - 469 148.89 6. SCHATKISTPAPIER 381 8.463 7. HYPOTHEKEN vervallen rente f 260.910.52 onverschenen rente 57.026.48 - 317.937 8. CREDIETEN aan Landbouworganisaties - 270.854 78 9. VOORSCHOTTEN en CREDIETEN aan Diversenf 78.012 73 onverschenen rente - 1.13191 - 79.144.64 10. DISCONTO WISSELS f 4480769 af: nog niet vervallen disconto- 226 36 - 44 581 33 f 2972 01 1.25 B. Vergoed aan rente over 1927 voor 1. DEPOSITO o g. Vervallen rente f205641542 onverschenen rente - 89 19 -2056 504.61 2. DEPOSITO-OBLIGATIEN - 352.63936 3. REKENING-COURANT. Vervallen rente f 39.346 85 onverschenen rente - 444 45 - 39 79"-30 -2448.93527 Saldo interest f 523.075 98 25 Bijlage III. Aangekocht uit het bedrag der deposito's. NAAM DER FONDSEN um aatst ïenen pon Koers Loopende rente Waarde der stukken (zonder rente) Sept. lOO f 20 f 1OOO IOO - 77OO - 3850OO lOO - 5OOO - 250OOO; Oct. IOO j - 30 2000 Dec. IOO - 2 204 17 - 5290OO Oct. IOC 1 - 6875 - 55OOOO Nov. IOO - 219O - 2920OO Aug. IOO 33982 50 - 18124OO Oct. y6'/i 403 - '3503875 Juli 631/, 36 25 1841 50 IOO - 750 250OO Sept. IOO 850O - 4250OO Sept. IOO - IO675 - 61OOOO Nov. IOO 240 63 26250 Oct. lOO - 235O - 188000- Nov. IOO ÏO 83 1300-- Dec. IOO 4 '7 I OOO Juli 987 - 2250 98125 9»7. - 1080 47100 Oct. IOO - 600 48000 Juli 25 3000 Oct. 93 - 1 125 93000 Aug. IOO 2350 94000 Oct. 973/, 101 25 8797 50 Aug. 973/, - 262 50 - 13685 Juli 973/4 45 "955 Dec. 97't, - 93 75 - 24437 50 Sept. 973/ - 4695 - 305957 50 Aug. 973 - 375 19550 Oct. 93 - 250 23250!— Juli 93 580 26970 Nov. 93'/« 16667 23406 25 Sept. 93/2 93 33 6545 Dec. IOO 137 50 33000 Juli 987. - 3172 50 - 13853250 Oct. IOO 15 I OOO IOO - L375 1000001 Dec. IOO - 187 50 50000 Juli IOO - '3150 526000 Oct. IOO 75 6000 Juli 99% - 157 5o 6965 Aug. 99 56 25 2985 99% 300 15920: Juli 99% 45 1990: Aug. 99% 581 25 30845 99% - 225 1104c Dec. 99% - .76 25 46765 Oct. 99% - 573 75 50745 Sept. 95% 66 67 4675 Juli 93' '2 40 1870- Sept. IOO 15 1 OOO Nov. 997/s - 592 5o 78901 25 Juli 9 R3/4 - 5422 5o - 2379875° Aug. IOO 22 92 IOOO| Juli IOO - >78750 65000 r 12421364 f 748573025 1 1000. 385000 250000 2000. 529000 550000. 292000. 1812400. 140300. 2900. IOOOO. I70000 610000. 10500 188000 1300. 1000. 100000. 48000 4000 1000. 200000. 94000. 9000. 14000. 2000. 25000. 313000. 20000. 25000. 29000 25000. 7000. 33000. 141000 1000. 100000. 50000. 526000. 6000. 7000. 3000 16000. 2000. 31000 12000 47000. 51000. 5000. 2000 1000. 79000. 241000. 1000 65000. 6 6 6 6 ■- 5 4/2 4/"2 4 2>s 6 6 6 5^a 5 5 4h 4% -/- 5 -1-4 4% 6 4% 4/3 4)2 4/2 4)2 14>£ 4 4 4 -5 4 H :6 512 \4% 5 —,5 4*2 —\4X —Uh 4'T j472 —'47, 4>2 14*2 -14 4 —4h 472 4"2 5 72 5 7a /o Oblig. Nederland 1922 A KJ22 B (f 2500. 1922 B 1000. 1923 B 1918 1919 1916 1917 1916 Cert. X. W. S Oblig. Nederl.-Indië (Am. Em. ie Serie) 2e 19-23 D 1923 C '915 1916 1923 A 1926 A 1926 B Engeland 1928 Hongarij e Goudl.1881 1894 Zwitserland (Staatssp.) 1927 \msterdam 1920 1913 14 19161917 1926 I 1926 II 1926 III •927 190001 1904 IQI I 1916 Delft 1925 Dordrecht 1926 II Friesland 1920 Gelderland 192-1 '927 's-Gravenhage 1923 (5-jarige) 1925 19T 5 1918 1925 1926 1926 1926 1926 '927 1907/10 [9J4 Gemeente Groningen 1915 1926 Haarlem 1926 I Limburg 1922 Noord-Brabant 1923 Transporteeren

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1927 | | pagina 13