Aandeelhouders. Aandeelen. 23 12; Kapitaal. Aansprakelijkheid. II Gestort op de aandeelen. 22 AANDEELEN. LEDE N. PERSONEN: Raad van Toezicht i. K. J. A. G. Baron Collot d Escury 2. G. W. Stroink 3. F. P. E. van Ditzhuijzen 4. lv. Eriks Azn 5. C.-S. van Beuningen 6. E. Schrage 7. A. Commandeur 8. P. F. Veelenturf Bestuur 9. F. A. R. A. Baron van Ittersum 10. Mr. Dr. G. F. M. Baron van Hugen- poth tot Aerdt 11. A. A. Nengerman Personen LOKALE BANKEN: Prov. Groningen 69 Friesland 104 Drenthe 51 Overijsel 45 Gelderland 104 Utrecht 40 Nrd.-Holland 116 Zuid-Holland 11 3 Noord-Brabant 18 Zeeland 58 Limburg i 719 Banken 11 69 58 53, 45 35 32 24 14 13 104 92 8/i 82 1 77 65 56 46; 41 5i 36 34 32 i 23 18 14 10 8 45 3' 20 1 l8' 16 14 00 104 6; 59 47 37 34 29 22 40 36 3i 30 24 22 19 H I 2 116 108 97 84 69 57 49: 41 38. 113 94 86 77 64 58 49 42 36 18 15 14 11 9 7 7 5 4 58 1 44 35 26 '9 12 9 6 6 730 58i 519 454 375 32i 270 212 184 10 23 34! 433 5 28 7 18 14 37 9 3° -8166 28115 4 16 6 47 Bijlage I. 23 Eerste aandeel 730 aandeelen 500 I 0 0 0 G' Tweede 58i 5°°'— 290.500. Derde 5'9 500, 259.500. Vierde 454 500, ~-r: 22/.000. Vijfde 375 500, 187.5OO. Zesde 321 500, I60.500. Zevende 270 500, 135.000. Achtste 212 500, I06.000. Negende 184 500, 92.000. Tiende 145 500, 72.500.— Elfde en verdere aandeelen 913 500,— 456.5OO. ƒ2 352.000. 730 Eerste aandeelen. waarop gestort 10 (/c 50.— per aandeel 36.500. 581 Tweede 2% 10. 5.810.— 519 Derde 2% 10. - 5.190.— 454 Vierde 2% 10. 4.540 375 Vijfde 2% 10. 3750 321 Zesde 2% 10. 3 210 270 Zevende 2% 10.- - 2700. 212 Achtste 2% 10. 2.120. 184 Negende 2% 10. 1.840. 145 Tiende 2% 10. 1 450.— 913 Elfde en verdere a. 2% 10. 9130 76.240.— Aandeelhouders nog te storten hl ij f t ƒ2.275.760. Aansprakelijkheid, geregeld hij art. 9 der Statuten, naar het aantal genomen aandeelen genomen730 eerste aandeelen 581 tweede 519 derde 434 vierde 375 vijfde 321 zesde 270 zevende 212 achtste 184 negende 145 tiende 913 elfde en verdere aandeelen 4704 aandeelen X 2000.- 9.408.000. Verplichting tot storting vermeerderd met de aansprakelijkheid 11.683.760 -

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1927 | | pagina 12