jj ■*-* 1 ONKOSTEN. cp G .2 s 3 •n U ij 11 - fi -- rn I II; FT 1 -I 1 1 1 i - m i - iTT J zrp: P-- M mm i F jjT F lil CP CO C ej M 0 (O ~t-> (O cO co "O "O W ij <u 4-J "O J <u C 3 <y -g l w <u co w ra -O cq C rrt 03 u 4-> -G co Cl) •£5 '33(1 IR tlo UD>fUU{] Ua)0|Sd3 -UB* J0p iBKJOl LOMOinrocco-iOh- ocin*tocoo-m- 687 EZ6I °II3p9J) aSsojL CM CM Ij* j i 2 ZZ6\ Uapaj) -aSooi c, i co CM uapaj) 1 lil 1- III 1 i - <y> uapaj) •aSaox CM j CM CO CM j j i - O CM uapaa) 1 1 1 1 - 1 - i CM O) uapaj) -a8ao.i m cm j co co co O) co i CO CM o uapaj) i CO o> uapa j) -aSaoj. CO Tf j CM i co 8161 tiapaj) -a3aoj_ - CM CO j CM CO CO CO i -7f co •uapaj) MM Ml" - 5 uapaj) -a3aoj_ rf j "TC -7f CM 1 iO CM 9161 •uapaj) aSaoj CM CO CO CO CO t— t- O) j - lO uapaj) -J2)in 1 II 1 1 1 M i - 5 uapaj) -a3aox CM lO CM -cT CO CM CM "i CM -7f •uapaj) -aSiin 1 II - I M li i j - O) •uapaj» -aSaoj. COCOCO j CM CM CM co i CO CM 0161 uapaj) -aSaoj. tCO CM CO co co co CO 1 CO CO CM •uapaj) -a3)m II .1 iM*~ III 1 i O" 5 •uapaj) -aSaoj^ CM CM CO CM CO CM co lO - uapaj) •a3)in i - O) uapaj) •a3ao.L CMCOI— -TfCMCMLO— 1 CM I i O-. co O •uapaj) i co O) 'uapaji aSaox r-co coco-^f-Ttco i O co CT> O C7 uapaj) i -Tt •uapaj) -aSaoj. CO CM j co CM Tl" CO CO co CM CO O uapaj) •a3)in i O) uapaj) -aSaoj^ CO-TfCOt—CDCO— 1 i O co 1907 •uapaj) -a3)!D III 111-11 i 1 uapa.«) •aSaoj. CO-7fCM^t 1 t— CM CO O uapaj) -aS)in II II I -- 1 II i CM O) uapaj) a8aoj_ -7t t^-COt~-CO-Tf"7f i F vo O uapaj) -a3)in 1 1 II M 1 - 1 1 i - C7 uapaj) -a3aoj_ j -rrvno-co—'coco— i CM W)6l •uapaj) -aSaoj CM co p— CO CO O CM lO •uapaj) -ag)in 1 M II 1 - II 1 CM •uapaj) -aSaoj. I iCM-Tror—oovn II CM CM - O) PROVINCIËN Groningen. Friesland Drenthe Overijsel Gelderland Utrecht. N.-Holland Z.-Holland Zeeland. N.-Brabant Limburg -S 00 Z N z o "D rö O dj CX oa ca x O CAI aj .52, CS O) 2 O» O O :=T E - Bijlage VII. 35 Bestuur: Bezoldiging der 3 Bestuursleden Administratie en jur. af deeling: Inspectie Jaarwedden en bezoldigingen Jaarwedden, bezoldigingen en onkosten f 10.000 - 68 373 11 67.725.19 Kosten bedoeld bij Reiskosten, vacatiën enz. der leden van den Raad art. 18 31 der Sta- van Toezicht f 2 812.12 tuten: Verschotten, porti enz., vacatiën van de leden der Centrale Ringvergadering en tinantieële com missie - 2 658 09 547021 Kosten van Accoun- Kosten Accountant tantsonderzoek 2 593 80 Pensioen der Ambte- Premiën van polissen, rentezegels naren 17.309 16 Exploitatie van het ge- Schoonhouden der lokalen bouw en het kantoor Waterleiding, vuur en licht Kosten van onderhoud v/h gebouw Assurantie en belastingen f 1.320.16 - 1.663.13 - 437.88 - 2.015 62 5.436.79 Aigemeene Onkosten Diversen (kantoorbehoeften, vergaderingen enz f 17.595.59 Porti-14.150.27 Telegrammen en telefoon - 161967 Recht postgiro-rekening - 82.29 Zegelkosten Recherches Van obligatiën, kwitantiën, enz. Kosten van onderzoek aan de kantoren van Hypo theken en kadaster 33 447 82 5.633 62 2.31964 Materieel: Kosten voor boeken, drukwerken, enz. f 104.453.32 Te verminderen met verkochte formulieren en drukwerken. 93.337 14 11.11618 R ai ff.bode: Drukkosten, porti enz af: Opbrengst abonnementen en advert.kosten - 2 483 31 - 2.221.70 26161 f 229 68713

Rabobank Bronnenarchief

CCRB07 | 1923 | | pagina 18