EFFECTEN. 'k' 1 1 Aug. 1 Dec. 1 Oct. 1 Nov. 1 Aug. 1 Oct. 1 Juli 1 '1 22 a. Aangekocht uit het bedrag der deposito's. Nom. waai de v NAAM DER FONDS E N. Dat u m Waarde der Loopende der laatst stukken. verschenen rente (zonder rente) Coupon f Fr. GR Fr. 250000 - 385000- 585000.- 248000.- 275000- 250000. 1980500.- 300.- 2900.- 1o1000 - IOOOO.- 170000.- 277000.- 300 - 4000.-. IOOO.- 10000.— 5625. 20000. 2000.- R.M. 18000.— GR. 5625- Fr. 12500.— f 219000 - 452000.— 65000 - 50000. - 309500.— R.M 36000.— f 10000.- 79000.— 10000 9000 79000.— 100000.-- 46000 45000.- 9000.— 56000.— 10000.— 50000.— 10000. 44000 25000.— 99000.— 47000.— 75000.— 25000.— 50000.— 140000— 41, 4lA 4 2* 6 6 6 5 5 5 4 4 4>2 4H 4, 4 4 4 6 5 5 X 5 12 4/2 4/2 Oblig. Nederland 1922 B (f 1000. (f 2500. 1923 A 191 8 191 9 1916 191/ 1916 Cert. Ned. Werk. Schuld Oblig. Ned.-Indië 1919 (Am. Km.) ie serie 2e 1915 1916 Engeland 1928 Hongarije Goudl. 1881 1894 Rumenie 1910 Goudl. Amort. Iwangorod Dombrowa Sp. Rusland 1909 Nicolaïspoor 1867-69 Warschau Weenen Serie X en XI Rusland 1894 Orel Vitebsk China goud leening 1895 Amsterdam 1920 1923 (3 jar.) Noord-Brabant 1923 Rotterdam 1922 1923 Stad Stockholm 1885 Mij. voor Gemeente Crediet Cert. v. aand. Nederlandsche Bank Pandbr. Ned. Bankinstelling van Bel. Waarden Oblig. Ned. Maatschappij van Zekerheidsstelling Pandbr. Alg. Friesche Hypotheekbank Amsterdamsche Hypotheekbank Dordrechtsche Hypotheekbank Eerste Ned. Hyp.B. m. of z. Levensverz Eerste Nederl. Hyp.briefoank Fr.-Groningsche Hypotheekbank 's-Gravenhaagsche Hypotheekbank Haarlemsche Hypotheekbank Transporteeren 1 Sept. 1 Sept. 1 Oct. 1 Nov. 1 Oct. 1 Juli 1 Sept. 1 Juli 15 Juli 1 Nov. 1 Juli 18 Oct. 1 Juli 1 Aug. 1 Dec. 1 Mei 1 Juli 1 1 5 Dec. 1 Oct 1 Dec. 1 Sept. 1 Dec. 1 Juli 1 1 Nov. 1 Juli 1 Sept. 1 Juli 997 99 99s/4 87' 2 9i3/,e S63/4 S13/4 797,6 523/s 97>a IOO3/,,; 99"/,, 90 88 'IO4 7 4 15 4 3 8 6 i( >74 i3U 78 8 99'U 99 7, 97'/, 93V4 89'/, 87-74 98 ,78 49 4 993-2 923-2' 9&X* 100 98 99 98 99 97 95 94 99'/s*! 9' 99 'I2 96 83 96 5000 77 00 14625 io33 33 3437 50 1875 37134 37 3625 3030 750!— 8500 3462 50 2 50 600 f 2493751— - 381150— - 58353750 - 217000! - 250765 63 216875 -161905875 23869 151888 - 98475 2504687 - 42367188 - 249300— 264 49920!— 870 750— 450— 362^50 1560 189 42187 4882 81 21845250 - 449175 - 6333437 46625 - 27700250 18954 9850 - 140620 4900 360 78605 92500 453IO 45000 8820 55440 9800 495co 9700 43120 23500 98505 - 42770 - 74625 24000 41500 - 134400 F 12271627! f648205175 125 5475 1883133 23«3 33 '375 7737^0 36 137 50 I 37 50 329!i7 2500 '035 45°, 82 50 5 13 33 83|33 416 67 33 330 208 2475 705 1875 625 I £25 3500 33 23 VERVOLG. Nom. rde N A A M der F O N D S E N. Datum der laatst verschenen Coupon. Waarde der Stukken, (zonder rente) Transport Lire R.M G.R S f 1000. 4 E 11 1000 4'/.j 37000.— 4H 94000.— 6 50000. 4H, 30000. 4', 3000.— 4 50000. 5 100000. 5 25000. 4112 98000. S 50000. s 25000. 4.V - 22000 41 2 88000. 32000.— 43 2 - 1000. 4/2 - 6000. 4 - 10000. 4 79000. 5 49000. 5 48000. 4lA 2000. 3000.— 4/2 - 10000. 4 lA. I0000 4'«2 29000. - 4000. 4 I7000 5 ko 9000. 4 13000. 5 /2 10000. 4 0 0 0 3 Co O O O 4 3 -2 2000.-.- 4 6250. 4 30000. 4 lOOO. 4 25OO. Pandbr. Hollandsche Hypotheekbank Hypotheekbank voor Nederland Maastrichtsche Hypotheekbank Maatschappij voor Hyp.crediet Nationale Hypotheekbank Nederlandsche Hypotheekbank Noord-Nederl. Hypotheekbank Noordelijke Hypotheekbank. Onderl. Hypotheekbank v. Nederland Residentie Hypotheekbank Stedelijke Hypotheekbank Utrechtsche Hypotheekbank Westlandsche Hypotheekbank Zuider Hypotheekbank Zuid-Hollandsche Hypotheekbank. Nederl.-Amerikaansche Hypotheekbanl Alg. Groningsche Scheepshyp bank Moskou Agrar. Bank Aand. Nederl. Scheepvaart Unie Oblig. Deli-Spoorweg Maatschappij 1888 Hollandsche IJzeren Sp. Mij. Staatsspoorwegen 1901 1913 Zuid-Italiaansche Sp. Mij Moskou-Kasan 1910-T1 Moskou Window Rybinsk 1899 WladikawkasSp. Mij. 1894 Illinois Central in goud Haagsche Tramweg Maatschappij 1904 Aand. Nederl. Uitvoer Maatschappij Diverse Duitsche en Oostenr. Oblig. Achterstallige coupons Juli f 1: Nov. Sept. Juli Nov. Juli Nov. Juli 14 1 Juli 1 Oct 1 Dec. 1 Oct. 1 Juli 1 Oct. 1 Nov. 1 Juli 1 Oct 1 I Juli 82 3/4 86 89 99 o 9*H 94 1 «5 97'!2 9W* I I 80 981.,** 96** I S9 S7 I OO* 90 90 84 33 IOO** 9812** S2'l, 78 60% 3 ui'/", 92 3/4 91 5/,b 743/4 91 V ir. 743/4 12' 9/1 a 5'A 3"/, 6 9'3'4 96 'I, IOO 2716271 22 50! 2l'25! 832 50I 2820 1 125 675 60 I25O- 2500 562 50 81667 83333 375 495 2 200 720 7 50 120 66 67 658 33 408 33 1080 50 22 50 80 233 75 30 '7875 200 750 20 f 6482051'75 827 50 860 32930 - 93530 4575° 28200 2550 - 48750 98500 20000 - 96530 48000! 22250' 19140 88000, 28800 900 5040 8300 79000 - 48265 - 39480 1560 2100 6037 50 48- - 35271 25 3710 - 15523 13 6727 50 1187062 7475 15325 19987 1260 46093 6881250 965 2500 Totaal - 1250— - f 14340585 f 750370680 Rentebaling gestaakt. Onder bijzondere voorwaarden is deze koers overeengekomen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1923 | | pagina 12