VERSLAG CENTRALE RAIFFEISEN-BANK OVER 1922 HET VIER EN TWINTIGSTE BOEKJAAR z 1 I I _l 1 1 1 1 I I 1 1 s COÖPERATIEVE GEVESTIGD TE UTRECHT. 1 1 I NO sO On - VO VO O ON ro ro ro 0\ vO CC NO CC tN. ro C\ I m oo I I <■0 M CC in NO NO NO ON CC fO UJ PJ N I I I I rx oo oo cc <n On co ro ro cc cc cc ro Tl- NO On ro On 2 «-> O NO ON ro On Th co O CC ro 1-n >-o ci cc Cn O rO Cl NO ON ON OO On On oo ro ro CC .70. I I I ro ro 'O NO NO On O CQ a :0 O U N tC O ON «-O CO O Th NO NO CD c ro CO ro ro CC ■t co co - CC NO CO O O z X O 'D O e ro -Q 0) ca e ro ro J Ti c 4> 2 ca c O -C O 5: t/i h Ti r= ,Q a c 'c o> o <U .2 c 2 O rt a r-o o o u c c 3 Ji s u in O D (f) c/5 OPGERICHT BIJ ACTE o. d 12 Juni 1898. Uit te brengen in de Algemeene Vergadering te houden op 12 Juni 1923 te Utrecht. Form. 19-1000-1S23. liimin RB0003000024 Jaarverslagen CCRB 1922 Rabobank Nederland Bednjfshistorie

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1922 | | pagina 1