VERSLAG 9 CENTRALE RAIFFEISEN-BANK OVER 1917 HET NEGENTIENDE BOEKJAAR. S o m 8: W s en 2: 0. iT pa 3 X £3 s I 8* H w m COÖPERATIEVE GEVESTIGD TE UTRECHT. c O "O - 3 ï- E. o- a er j 51 a. w h m a> /r. 2^ qj ?c w r 5Ü. ii. O. T a CO CO CO 00 Oa NO no -> co ON MD OO Vl ON OJ i-i no c>j «-> «au no oj ui Oj NO co VI vo NO ON 00 ON NO Oj I. I I I I ON 00 NO 00 Ui I I t-r» OJ I I III qj en O 05 /-> g O I- N-n NO ON - NO CO ON 00 VI On On CO VI I I I •- CO <-n MIN N CO VI M NO CO Oj I I I I I OPGERICHT BIJ ACTE d-d. 12 JUNI 1898 Uit te brengen in de Algemeene Vergadering te houden op 25 Mei 1918 te Utrecht. RB0003000019 Jaarverslagen CCRB 1917 Rabobank Nederland Bednjfshistorie

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1917 | | pagina 1