3,1 21 12 BOEREN LEENBANKEN DATUM EN JAAT DER OPRICHTING Aantal leden op 31 Dec. 1953 SPAARGELDEN VOOR. Aantal spaar boekjes op 31 Dec. 1953 Totaal der spaargelden op 31 Dec. 1952 Bijgestort in 1953 Terugbetaald in 1953 Totaal der spaargelden op 31 Dec. 1953 Aantal voor- schotten op 31 Dec. 1953 Totaal der 1 voorschotten op J 31 Dec. 195! Transport 763 3.832 3.161.233,86 1.882.766,84 1.577.578,67 3.466.422,03 578 968.735.7j Baarlo 15 Febr 1903 244 992 2.083.783.30 657.118,53 677.838,51 2.063.063,32 64 415.647.— Baexem 30 Juli 1899 175 745 1.468.723,39 610.655.98 471.010,77 1.608.368.60 37 331.039,50 Beegden 29 Oct. 1911 124 510 608.624,58 198.217,16 163.314,38 643.527,36 19 136.170,- Beek 9 Mei 1906 316 2.215 3.119,005.47 1 1.257.963.44 806.637,22 3.570.331,69 86 696.017,67 Beesel !6 Jan. 1898 197 1.233 1.412.983,59 367.562,75 330.354,91 1.450.191,43 57 194.519.67 BeJfeld 4 Mrt. 1906 183 745 916.354.56 273.423,87 210.608,09 979.170,34 44 107.655,91 Bemelen 1 Dec. 1927 72 235 478.962,52 150.718.51 181.389,05 448.291,98 5 18.000.- Berg a/d Maas 25 Febr 1912 137 346 496.798,89 581.926,74 529.728,70 548.996,93 26 76.940,50 Bergen 21 Mrt. 1909 255 773 1.053.891.59 406.441.96 362.003,63 1.098.329,92 5' 199.889,90 Berg en Terblijt 15 Oct. .1905 190 500 695.356,11 318.677,— 270.496.36 743.536,75 81 165.571,18 Blerick 15 Oct. 1905 394 1.622 2.706.769.33 1.529.497.23 1.270.065.04 2.966,201,52 124 370.656,60 Blitterswijk 17 Nov 1907 110 503 417.443.88 187.280,54 170.665.24 434.059,18 23 63.260,94 Bocholtz 29 Febr 1904 87 446 524.289.70 394.605.44 369.950.87 548.944.27 41 152.917,96 Born 23 Sept 1906 129 233 386.320,19 174.226.46 165.183.74 395.362,91 31 72.193,99 Broekhuizenvorst 7 Jan. 1916 128 518 837.501,71 360.810,81 307.882,36 890.430,16 17 139.098,- Brunssum 9 Dec. 1924 69 662 2.024.719,01 2.087.712.— 2.179.963.86 1.932.467,15 31 125.650,70 Buchten 22 Febr 1929 35 183 252.099.12 179.345.52 137.759,75 293.684,89 6 19.480,— Buggenum 20 Juni 1898 130 490 991.122,73 199.146.66 241.708,04 948.561,35 15 129.893,64 Bunde 23 Dec. 1908 99 304 432.248.44 202.112.88 163.364,04 470.997,28 21 146.721,33 Caberg 22 Nov. 1908 68 155 261.091,60 68.848.39 73.018,77 256.921,22 H 18.621,- Cadier en Keer 4 Febr. 1907 177 597 874.722,40 382.630.37 351.095,42 906.257,35 60 141.394,79 Dieteren 23 Nov. 1915 95 380 379.825,37 160.706.47 116.381.07 424.150,77 24 50.890,05 Doenrade 6 Dec. 1917 100 482 698.159,14 305.510.28 230.006.03 773.663.39 43 148.637,96 Echt 28 Dec. 1903 112 456 918.772.83 316.243,15 294.556.17 940.459,81 21 152.806,- Eckelrade 24 Jan. 1912 111 465 800.217,34 396.913,29 366.736,41 830.394,22 16 152.769,06 Einighausen 7 Mrt. 1916 80 406 687.639.57 230.733.30 254.601.19 663.771,68 26 94.614,18 Ell 23 Jan. 1898 138 421 998.062.87 466.811.56 559.822.11 905.052,32 36 186.507,— Elsloo 4 Oct. 1908 115 670 944.488.76 300.723.44 320.594.70 924.617,50 66 136.066,57 Epen 25 Jan. 1910 145 773 773.820.21 224.785,92 234.015.47 764.590.66 36 225.033,- Eysden 12 Oct. 1910 265 1.274 1.586.665.14 433.982.04 486.528,64 1.534.118,54 110 567.070,39 Eys-Wittem 14 Oct. 1900 107 582 750.655.68 276.954.07 253.794,33 773.815,42 25 114.165.35 Geertruid St. 25 Nov. 1913 145 414 987.258.11 J 259.928.96 265.079.31 982.107,76 38 94.450,- Geleen 3 Febr. 1915 104 750 1.538.982.10 641.479 15 600.735,84 1.579.725,41 36 89.860,- Geulle 26 Jan. 1917 207 515 558.306.68 278.339.59 170.100.02 666.546,25 78 117.359,- Grathem 5 Febr. 1903 121 501 952.318,77 361.339,57 320.576.70 993.081.64 27 119.060,50 Grevenbicht 24 Jan. 1910 157 442 683.756,07 298.303,34 245.263.35 736.796,06 96.064,62 Gronsveld 11 Nov. 1909 201 745 686.224,121 426.488,37! 331.213,34 781.499,15 54 201.615,- Grubbenvorst 20 Febr. 1907 140 664 1.282.791.10 787.617.88 703.525,85 1.366.883,13 38 361.307,19 Gulpen 14 Nov. 1949 77 159 267.022,56 239.210,72 154.558,99 351.674,29 24 111.350- Guttecoven 15 Mrt. 1917 70 231 279.592,77 111.405,96 119.567,74 271.430,99 40.893,91 Haelen 21 Aug. 1904 112 417 527.014,95 180.601,91 160.253,46 547.363,40 31 51.556,- Heel 21 Jan. 1898 138 473 668.818,57 180.756,68 144.987,75 704.587,50 24 152.532,92 Heer 18 Oct. 1903 282 677 688.902,74 349.600,83 241.678,01 1 796.825,56 63 106.873,31 Hegelsom 19 Jan. 1938 92 443 596.657,34 338.352,42 267.444,94 667.564,82 35 220.953,97 Helden 7 Juli 1901 358 1.177 1.876.414,56 935.684.97 1.007.510.63 1.804.588,90 78 539.818,87 Transporteren 7.554 31.356 45.336.413,32 20.974.162.95 18.861.149,47 47.449.426,80 2.413 8.822.330,97 Totaal der crediteuren op 31 Dec. *i 953 T otaal der debiteuren op 31 Dec. 1953 T otaai der crediteuren ,p 31 Dec. 195! Totaal der debiteuren p 31 Dec. 1952 Terugbetaald op voorschotten in 1953 Gecrediteerd in 1953 Totaal der voorschotten op 31 Dec. 1953 Gedebiteerd in 1953 Verstrekte voorschotten in 1953

Rabobank Bronnenarchief

Statistiek aangesloten banken CCB | 1953 | | pagina 7