Toelichting op de Statistiek Kas en Kassiers Onder „Kas en Kassiers" zijn behalve het kassaldo ook Degrepen het tegoed bij de Postchèque- en Girodienst, het saldo bij andere bankinstellingen en de in voorraad zijnde Spaarbankzegels.

Rabobank Bronnenarchief

Statistiek aangesloten banken CCB | 1953 | | pagina 32