Overzicht van de Balansen dei Boerenleenbanken per 31 December 1953 I 32 6 3 3 O) "o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Aandelen Centrale Bank en Boeren- Hypotheek- bank Crediteringen Debiteringen i Roerende en I onroerende goederen Saldo verlies van vorige jaren en over dit boekjaar Schuld aan de Centrale Bank Overige rekeningen Tegoed bij de Centrale Bank Lopende rekening Overige rekeningen Winst Effecten Spaargelden Kas en Kassiers Voorschotten 4.723,66 9,141,96 10.783,90 32.306,75 47.217,62 44.721,33 15.414,25 10.060.23 8.029,88 11.569,99 6.381,11 24.305,72 47.501,21 17.383.89 13.585,44 10.527,56 4.799,53 22.991,94 6.403,28 2,031,10 46,23 9,730,05 1,— 10.783,75 5.142,04 4.413,— 60.526,69 7.279,78 17.947.90 4.558,48 34.262,66' 6.184,21 21.288,35 16.269,73' 7.908,96 9.755,61 39.996,55 5.198,731 1.831,58 13.849,28 76.575,— 56.382,30 43.350,— 417.820,41 104.627,60 1.037.164,89 70.820,— 815.295,26 289.164,45 83.567,20 85.850,— 214,375,— 221.587,50 131.109,31 241.160, 233.021.17 173.880, 407.236. 365.967, 88.125,50 135.140,44 208.120, 82.940, 230.438, 168.168,40! 354.740,— 229.866,80 92.950,— 956.962,53! 57.256,25 668.830,69 32.803,74 309.462,50 900.460,— 57.225,— 230.597,— 143.189,52 179.910,98 77.177. 326.740, Lopende rekening 53.223,38 41.860,72 22.035,82 134.726,56 37.983,85 357.372.01 42.843,56 97.062,25 17.060,69 4.370,37 23.284,55 29.431,74 145.898.02 126.781,61 118.771.11 153.207,92 11.945,81 104.949,49 75.841,18 28.156,91 11.416,9oj 44.700,44j 20.831,09! 35.128,02 36.068,08 56.208,971 209.631,85 7.543,92j 226.177,25! 737,52j 31.832,79| 16.494.63 51.937,62 363.612,71 15.827.64 120.481,84, 39.606,02 28.837,65, 40.940,63' 197.798,08 3.182.621,2o[ 626.854,93j 10.600.057,44

Rabobank Bronnenarchief

Statistiek aangesloten banken CCB | 1953 | | pagina 17