Toelichting op de Statistiek r °s »-< *-• 62 Kas en Kassiers Onder „Kas en Kassiers" zijn behalve het kassaldo ook oegrepen het tegoed bij de Postchèque- en Girodienst, het saldo bij andere bankinstellingen en de in voorraad zijnde Spaarbankzegels. i 63 inoNt on^ OO 1 p m p m p p p in l_ ON in o" o* cn* in* O* CN OO N tT o O NO o p p p p CN p p in p »n oo On ON T—1 rd co ON ONNOON CN h-. NO T-* oo m p p m p co CN On CN NO NO in O N"1 CO CO O f co oo (N oo 1 oo oo qpqs p p NO ON p rd CN* CN* CN* NO* T<* O* 00 t-« 00 CN O CO rn TT NO O CN O P p O p ON p m CN co p CO C~"> On On NO ON cd N"1 m On in oo ON p q N rn H p co ON oo On in I N"< NO f UN CO NO ON CO NO I O 1 in p p p l_ p 1, p ON NO* N^* td OO* NO* ~°o CN NO CN O in oo ON P p P p p m p ON cd CO On O CN m od r—> ON t- - in co CN ON p tap- oo CO m OO N r-< ON On N"" f co N CN ON t-» CN oo 1 NO co t Oq p in oo cd NO* O* co* V CN* O r—1 m* N-MO- O m rn 00 p p q p t CO co oo ON 'f CN O td p 00 ON CN ON ^CNtsi-NO CN NO O aps q p m CO p NO cd CN NO ON n (N oo M 1 oO O m co O NO NO m r->. irnr,- NO tN mm- CN CN CN co O cn in t co N CO cc N O O CO Cl f CN NO NO co -H - in m CO "t- oo p o co CO ON p ON CO td O O- CO CN N O CO N O cq p p oo co -h in oo CO IT) N in in on on co NO >TN cn oo p p oo^ CN in in co co '"i O OO oo •- S in ON oo oo no o cq td cd id NOOnN on r>» r-H oo in N oo co no m <n co ON p OO* CN* CO ON NO <N cd in in p on no O On On M in oo no no cn CN* ON CN cd CN in oo co o no o M 'O co N M_ q rd -rd NO cd ON O CN NO NO oo oo NO p p cn oo p p NÖd cd in om m T1 p CN p (N m cn in m cn o NO NO

Rabobank Bronnenarchief

Statistiek aangesloten banken CCB | 1952 | | pagina 32