RECAPITULATIE 60 61 PROVINCIES Noord-Brabant Limburg Gelderland Overijssel Zuid-Holland Noord-Holland Zeeland Utrecht Drente Friesland Totaal Cijfers 1951 BEZITTINGEN en Voorschotten i LoPende Je9°ef df 1 Effecten Kassiers rekening i Centrale Bank Roerende en onroerende goederen Aandelen Centrale Bank en Boeren- Hypotheek- bank 3.317 2.606 944 941 1.036 637. 329 167. 100. 52. 718,26 .260,04 .759,68 I .750,76 916,19 635,45 .020,26 132.95 299,11 648,53 38.702. 33.167 15.217. 11.073, 13.209. 5.916. 2.265 2.782. 813. 728, .846,10 .453,18 012,84 749,36 019,70 981,59 517,82 520,16 861,14 342,40 14.071.315,54 6.465.807,68 5.080.851,96 4.399.109,42 6.340.749,18 1.746.741,55 1.270.986,54 662.693,77 305.246,06 229.445,93 188.315 132.631 32.658. 26.465 20.801 11.785. 5.624 3.047 42.900. 1.972 .694.07 .547,02 643,39 .192,53 .234,66 615,77 .598,48 .317,74 012,45 415,19 14.401 11.125 2.929 4.132 1.588 1.987 731 894 244 183 .832,01 .472,12 .088,02] .467,25 .970,24 .843,81 ,452.93 .490,29 .738,75 .798,97 Overige rekeningen 814.907,85 279.048,43! 247.052,53 214.075.36; 544.693,29 171.420,33 29.606,711 60.213,36 12.449,— 11.709,70 249.700,— 185.700,— 81.700, 56.100,- 66.800.— 36.500, 13.700,- 14.100,—' 8.900,—! 9.800,- 2.32 1 245,1! 656 .167. 427.7151 10.134.141,23: 123.877.304,29! 40.572.947,63: 466.202.271,30 38.220.154,39 2.385.176,56i 723.000,- SCHULDEN Debiteringen Crediteringen Saldo verlies Kvan vorige jaren en over dit boekjaar Spaargelden j Lopende rekening Schuld aan de Centrale Bank Overige rekeningen Reserves Winst I 2.651,11 1 987,74 228,07 I 2.324i27 I 253,08 219.299.854,34 161.220,786,61 58.457.063,11 47.641.095,90 33.231.112,98 24.609.803,24 13.390.312,74 9.000.719,47 3.632.292,71 2.820.389,73 30.962.785,18 18.401.517,96 6.372.641,22 4.073.489,39 13.436.515,46 5.673.337,89 2.583.702,11 753.733,25 780.065,05 240.205,93 7.056,12 65.339,89 37.000,61 149.703',— 1.743,66 14.474,79 3.972.112,41 1.993.125,36 998.852,86 942.455,72 1.694.968,79 566.053,57 273.999,39 174.836,49 180.383,64 1 82.762,07 7.533.342,03 5.847.095,16 2.074.186,85 1.381.039,93 1.777.436,41 827.878,32 357.207,03 380.458,55 103.977,25 87.159,60 422.760,04 277.333,02 119.631,21 94.763,48 129.995,10 49.580,87 31.248,79 15.213,77 8.932,33 4.084,61 1.028.053.153,81 662.100,097,21 277.471.164,78 217.625.792,97 429.567.911,23 130.327.842, 71.129.089,52 44.152.847,87 16.976.502,31 7.397.730,99 1.028.053.153,81 662.100.097,21 277.471.164,78 217.625.792,97 429.567.911,23 130.327.842 71.129.089.52 44.152.847,87 16.976.502,31 7.397.730,99 I 6.444,27 1 3.107,55 573.303.430,83 535.927.870,15 83.277.993,44 67.707.658,25 275.318,07 10.879.550,30 191.098,33 8.875.381,73 20.369.781,13 19.473.638,92 1.153.543,22 1.055.292,13 2.884.802.132,69 2.635.408.370,05 2.884.802.132,69 2.635.408.370,05

Rabobank Bronnenarchief

Statistiek aangesloten banken CCB | 1952 | | pagina 31