RECAPTULATIE 30 31 PROVINCIES Noord-Brabant Limburg Gelderland Overijssel Zuid-Holland Noord-Holland Zeeland Utrecht Drente Friesland Totaal Cijfers 1951 03 i3 -jo 1 209 162 74 46 34 30 11 8 7 7 588 587 *nj O 37.029 26.851 11.957 9.321 5.440 4.190 1.404 1.221 959 474 98.846 96.328 SPAARGELDEN 11 o I -0 Totaal der spaargelden op 31 Dec. 1951 Bijgestort in 1952 Terugbetaald in 1952 Totaal der spaargelden op 31 Dec. 1952 146.900 104.445 49.043 39.747 30.480 20.701 5.849 6.605 3.172 2.809 208.090.563,67 148.923.326,42 53.590.723,88 44.193.266,99 30.956.820,90 23.311.332.80 12.106.301.96 8.797.847,67 3.386.444,31 2.571.241,55 105.899. 76.279. 32.870, 21.267 19.758 15.108 7.612 5.102 1.740 1.333 809.43 857.45 181.47 .474,34 .738,80 .471,36 .224.49 .975,18 .635,59 012,40 94.690.518,76 63.982.397,26 28.003.842,24 17.819.645,43 17.484.446,72 13.810.000,92 6.328.213,71 4.900.103,38 1.494.787,19 1.083.864,22 219.299.854,34 161.220.786,61 58.457.063,11 47.641.095,90 33.231.112,98 24.609.803,24 13.390.312,74 9.000.719,47 3.632.292,71 2.820.389,73 409.751 535.927.870,15 286.973.380,51 249.597.819,83 573.303.430,83 399.971 528.108.915.10 250.476.934,90» 242.657.979,85 535.927.870,15 VOO'scHOTTEN 0 2 Totaal der Verstrekte Terugbetaald Totaal der s J voorschotten ^oorschotten op voorschotten voorschotten op 31 Dec. 19511 1952 1952 31 Dec. 1952 8.499 7.420 3.867 2.939 1.541 1.310 287! 307 371 134 30.250.420 27.386.731»! 13.533.838,-; 9.33 7.598 11.740.218, 5.237.754; 1.841.621. 1.894.434; 661.955. 695.167,: 12.676.784,09 9.686.306.61 3.400.440,74 2.955.611.68 3.372.793,30 1.398.664,46 707.134,20 1.223.077.62 285.380,— '123.135,—» 4.224. 3.905. 1.717. 1.219 1.903, 719. 283 334 133 89 .358,34 585,05 266,36 .460.49 .991,74 .437,48 .238,26 .991,53 .474,82 .959,93 38.702. 33.167 15.217. 11.073 13.209 5.916 2.265 2.782 813, 728 846,10 453,18 .012,84 749,36 019,70 .981,59 .517,82 .520,16 .861,14 .342,40 26.675 102.579 740 35.829.327,70 23.352 70.223.279 44.244.670,81 14.531.764,— j 123.877.304,29 11.888.209,37! 102.579.740,59 LOPENDE-REKENING Totaal der debiteuren op 31 Dec. 1951 Totaal der crediteuren op 31 Dec. 1951 18.521 12.473 5.177 2.464 4.348 2.119 972 497 278 210 17.823. 7.546. 5.531. 4.196 6.859. 1.926 1.007 650 225 241 820,79 824,14 332,82 .711,52 421,22 .428,63 393,07 .267,26 .715,73 .867,46 23.361 14.279 5.760 3.466 11.806 5.151 2.152 844 634 249 999.35 557,66 .052.18 .883,49 .028,51 .783.24 .935,72 .044,55 .906,69 .466,86 Gedebiteerd in 1952 Gecrediteerd in 1952 Totaal Totaal der debiteuren der crediteuren 'op 31 Dec. 1952 i op 31 Dec. 1952 321.845 222.272 82.226 69.898 174.125. 39.202 23.491 12.641 4.330 1.691 509.95 949,45 314,0! 885,30 .962,56 .503,35 .412,09 .232,01 .538,75 .271,97 47.059 46.009.782,64' 67.707.658,25 41.898 40.797.032,531 57.782.832.75 333.198 227.475 83.289 70.303 176.275 39.903 23.658 12.538 4.396 1.694 801,03 926,21 .383,91 .093,30 .121,55 .745,08 .585,01 .494,20 .166.78 .432.57 14.071.315,54 6.465.807,68 5.080.851,96 4.399.109,42 6.340,749,18 1.746.741,55 1.270.986,54 662.693,77 305.246,06 229.445,93 951.726.579,44j 972.733.749,64' 40.572.947,63 731.457.125,14! 736.169.200,53 46.009.782,64 30.962 18.401 6.372 4.073 13.436 5.673 2.583 753 780 240 785,18 517,96 641,22 489,39 .515,46 337,89 .702,11 .733,25 .065,05 .205,93 83.277.993,44 67.707.658,25

Rabobank Bronnenarchief

Statistiek aangesloten banken CCB | 1952 | | pagina 16