Toelichting op de Statistiek 2 O w 1 fl Kas en Kassiers. 2°drr '^.1 behalve he' kassaldo °°k be0"=P» bet «8oed bij de Postchèque- en Girodienst, het saldo bi, andere bankinstellingen en de in voorraad zijnde Spaarbankzegeïs. Tegoed bij de Centrale Bank. Waar de cijfers „Tegoed bi, de Centrale Bank" „let overeenstemmen met de cijfers in het Taar- vers ag 19-15 der Centrale Bank ..Boerenleenbanken Crediteuren", is dit veroorzaakt doordat orS„mg!ikneerd e°banke" P°SK° '946 h0'1"""' Welke de Ce"trale Bank 1945 b«=k«= Spaargelden. tekeni°fl,!" "I"9ale™'da Bankbiljetten van f. ,00.-" o\ h os Os °S u U (J Ck o _c u 10 c (J ca m w w 1 oT d 8 M s .s '5 ro X 0 s J© 1 cd" .B "2 - 2 g S 3 -o b "C a 2 w Q -3 p X 12 u s X r-* t~- i m in ai W i '"~l n c u (j u (J j-i i—i d co JD d (j jy d <y t-i (j O W CO nf Hf Hf OS CO Hf os CM Hf Os nf Os O Hf Os OS CO os O HH H H HH SJ PQ co co os r—I rH Qs O CO CO t- CM rf io o nf co co o Os CO CM^ 00 CO nf Orf H C- os nf o O O O lO CO t— O T? CO F—I CO CO 1 IS- CM Tfi co co t— co is- co^ is-" o" cc" co" lo" r-H LO O IS- O O i-H SC l> LO t- t- SC l> CM I>- rP CO sC vo SC CM co sc O ^H LO CO sc CO l-H SC Is— C"— CO CO LO LO O CM CM rH SC Hf oq_ t- Os^ CO CM* rf" csf CO O* cm" LO o" SC CM IS— LO LO O O O sC r- C— lO CM Tf SC co i-H OS O co co Hf rH f— rji Os co is- nC l-H co Hf O -f CM H SC O sc Hf t— sC Is— nf lO CM co co CM vo LO rf LO O CO co co i-H l-H i-H CO co CO CO LO Os LO MC sc Hf Hf r- SC CM CM^ CO CO rH CM co co^ co LO Hf" SC O o^ is— cm" cm" is— O SC rH o iH IS- co O Hf sC t— os CM LO CO H Hf Hf co sC LO CM co Os Os CO O CM OS sC CM rH CM is- CO lO CM SC H iH SC O co vn Hf c t- IS- co co sC Hf nf CO lO co co r- pH CO co ON CM CM WHO (N O sd t-" nf c- co CO Tf CO t-oco LO OS O rf lO t— CM p-i r- CO* CM i~h nf r- O CM O r-H r- co CM O CO CM Hf cm" co co co O O CM MO co CO CM^ os 00 O CO CO CM H in CO LO O TfHOOh LO CO nf CM nf OOh^Tf CM O H SC CO T?HO Hf LO co" LO is- SC O co O O CM sC SC co CS fl v s C/3 O fl o fl fl fl 03 03 fl a? H WD 03 03 <u Sh CQ fl 'w w 45 fl «O c- Ph:0 e® o o HlüW 03 O WD 03 fl H V O u fl O fl 03 03 p"0 fl 03 fl 03 c Ph fl 03 <0 O <0 O Ph O rS no 03 fl SC 'O SC O O T? O LO OS os CM H O O l-H O LO co sC CM H OS co t— rH CM LO I- SC H 1- CO Hf_ t- sc" cm" SC cm" co Os O co cd" co co O os Hf co sC r- is- r- OS r- H os co Tf rH iH sc OS Os sc Hf IS- Hf SC LO Hf CO os OS LO co H sc CO co CM co LO Hf CM co r - CM co co rH i-H CM H co Os^Tj h O O OS co Tfi CM LO CO CO SC l-H sC co SC co LO Hf CO SO CM^ LO CM^ sc SC cd" Hf" rH is— t- co Hf LO iH t— «O H co LO VO CM rH CM r-H Hf cc LO CM CM O t- CM co CM CM t- Hf CM Hf Hf co Hf Hf rH c- Hf i—H co LO SC CM O 1 <D -C O P, fl 45 u c c PQ fl - M O fl JL fl O 45 M) CS w cr1 en 03 45 T" fl 03 03 WD fl K? C lO os Tfl os eo OS CM T* os os Tfl os os co os u cn is- CM Hf rH CM r-^so co cd r-" Hf cm" rH t - hH Hf rH CM CO 1c— t— H t— CM CM Hf CM CM CM CM Hf CM rH H LO rH l-H O co cm" r? LO LO tJh t— f-H LO CO lO sc r- CO LO co co co sC SC ÏT- CO^ Ch O H co' O 00 co CO O LO SC O O t> CM rf< o: co os O Tfi CS CO l-H Os i-H TfH CM CO O CM SC i-H r- LO O l-H T* SC CM CM CM OS co LO^ co^ oT i-h" O 00 CM LO CO Os h r- o Tfl c- t- IS- LO O t— CM t~— H IS— l~— OS SC l-H LO LO Is- OS co O oC is- LO O O O CO co CO rH O sc CM CO CO C— O r? O SC sC O sC sc H Os CM CO CO SC r-H IS- co O SC I-"1 l-H r? 00 CO sc CM^ l> O LO co to co Os. O 'O os LO sc O CM LO CO 00 co sc 00 CM O CM t— r^COO cm' LO sc 00 O LO SC SC SC l> H r—I T? co l-H CM CO O c cm rf r- o rf lo lo r- cs sc sc^ CO Os I—T csf Tfl i-H CM CO O O CO LO O r-H is— O CO OS CO IS- CO CO rH l-H rH O CO Os CM O CO H M CO f CO O H Os CM CM IS— t~— Os i-H CO l-HI I—SD^ O CO 00 co SC I—T O Is— rfh LO l-H Is— CM OS co l-H o VO CO sc CM CM CO Os l-H CM LO sc Is— H O rf t- CO rf 'Tfl CO l-H OS CM fl fl rP fl 03 03 fl 03 fl fl fl Ph:0 a. o O CD fl p u ^4 fl 03 43 03 bC H 45 03 cn O P CJ O X

Rabobank Bronnenarchief

Statistiek aangesloten banken CCB | 1945 | | pagina 30