RECAPI TULATIE XXVIII 98473,71 45446,33 328162,40 45876,90 228973,74 586845,02 178597,09 1314443,13 299831,86 872712,89 300348,97 65481,48 627924,63 165582,08 300006,21 384969,76 158561,94 1014680,90 180126,68 801680,42 547511,92 734797,14 3822328,76 11110,89 16893,— 11360 8218,50 2090,— 5562,— 15593,— 12897,50 12208,50 7600,— 4632,— 48660,44 8759,88 1235967,66 650190,43 951846,24 4854466,66 310173,89 498588,30 98565,50 42117,33 14000,— 3058,16 18762,70 6422,38 78116,08 2268105,56 16057,26 209214,04 61181,66 24234,42 129201,64 72036,56 81032,75 290727,83 92985,90 328505,12 55524,50 116284,69 401261,05 331357,17 64145,23 393561,53 16727,46 110833,60 41834,83 155482,61 110169,03 581819,85 56575,17 367767,90 509350,23 1209103,79 331016,78561197,75 j 1129818,731 3379767,03 62507,32 5956,44 4200,— 135720,41 19703,86 5276,61 18000,- 14000 86372,20 1490,- 23572,20 335,— 432268,90 348758,97 1447012,55 1286185,12 543455,56 50252,83 32872,08 1673,26 81,— 8323,80 13605,10 43180,87 91641,10 1754,26 21928.90 134821,97 3062573,21 311212,94 12280,72 provincies 113989454,27 233052929,25 2459 73285977,95 153264331,92 2620 33055746,26 64537953,10 1064 25480734,14 50968677,72 603 31660965,95 46597336,81 336 14420790,26 27949852,09 322 8122435,92 12922475.63 18 7228299,15 14195025,96 43 2268105,56 3822328,76 63 1129818,73 3379767,03 21 310642328,19 610690678,27 7549 43258713,70333681452,71 10216 9108779,79 4210535,26 3727223,86 2345026,57 11726978,15 2540859,11 833702,34 742222,24 209214,04 311212,94 2057668,64 990830,40 456155,67 634157,36 849194,49 324479,03 31828,66 54572,53 16057,26 12280,72 3655998,79 4388858,56 1257454,48 762435,98 1511279,56 975145,48 101083,90 242722,42 61181,66 91641,10 4112905,32 4863523,73 1614337,51 937769,67 1833579,19 727275,60 119430,86 319782,28 78116,08 134821,97 1179231,53 919175,17 449943,03 271523,69 602294,63 206780,12 18346,96 95859.86 24234,42 43180.87 722325, 444510. 93060. 96190. 279995. 454650. 18800, 7300. 35755754,30 13047801,93 14952 5427224,76 14741542,21 10094 5623300,35 14741542,21 2116830, 3810570,28 231983 24076021,30 18459516,89 5905645 XXIX NDE-REKENING 7168,89 72896,17 87443,95 192565,52 84565,56 13784,82 121590,30 93283,38 233638,13 95086,51 444640,09 557383,14 686,90 17251,14 93793,36 14599,31 3165,50 133284,11 50824,31 29744,17 14311,66 822,53 241182,03 14524,19 108762,06 47771,99 71807,01 21018,77 9108,10 271756,30 20467,62 141216,71 72804,66 457118,63 608179,17 3852,40 309752,23 104,70 12,83 708,99 381,70 2894,42 23,72 104221,78 12524,— 9900,— 159603,22 25489,13 85042,94 57338,05 4126,36 454119,12 NDE-REKENING 53194987,64 18569408,67 14526451,90 8136940,36 32950932,85 7398337,17 1949948,21 1811641,26 444640,09 457118,63 57626466,13 21237999,78 15952710,86 8783235,88 39822071,91 9541120,66 2291233,90 2077984,87 557383,14 608179,17 2419304,63 1394173,69 660672,33 973050,55 678681,08 265876,79 96820,55 48150,55 3852,40 4126,36 13901894,27 7282469,66 5357999,48 3330215,28 18427603,80 4625040,36 1239979,92 1002143,87 309752,23 454119,12 139440406,78 158498386,30 6544708,93 j 55931217,99 52433118,89 64308927,48 5427224,76 35755754,30 Boerenleenbanken Datum en jaar der oprichting Stand op 31 Dec. 1944 van de schuldeisers Stand op 31 Dec. 1944 van de schuldenaars Totaal der voorschotten otaal der spaar gelden op 31 Dec. 19-14 Bijgestort in 1945 Terugbetaald in 1945 Totaal der spaa gelden op 31 Dec. 1945 Totaal der voorschotten oj 31 Dec. 1944 Terugbetaald op voorschot ten in 1945 Nieuwe voorschotten in 1945 Drenthe. 15 Maart 1909 16 Juli 1914 7 Oct. 1906 4 Maart 1929 20 Jan. 1916 oarger-Compascuum Barger-Oosterveld Coevorden Erica Klazienaveen Munsterscheveld Nieuw-Schoonebeek Totaal 207495,38 281539,20 Friesland. Dronrijp Harlingen Joure Leeuwarden Nes (Ameland) Steggerda Wolvega Totaal Mei Maart Dec. Mei Oct. Totaal der Spaargelden Totaal der Spaargelden Stand op 31 Dec. 1944 van de schuldeisers Stand op 31 Dec. 1944 van de schuldenaars Totaal der Voorschotten Totaal der voorschotten Bijgestort in 1945 Terugbetaald in 1945 T erugbetaald op voorschot ten in 1945 Nieuwe voorschotten in 1945 Noord-Brabant Limburg Gelderland Overijssel Zuid-Holland Noord-Holland Zeeland Utrecht Drenthe Friesland Totaal Uitbetaald in 1945 Gestort in 1945 Stand op 31 Dec. 1945 van de schuldenaars Stand op 31 Dec. 1945 van de schuldeisers Uitbetaald in 1945 Gestort in 1945 Stand op 31 Dec. 1945 van de schuldenaars Stand op 31 Dec. 1945 van de schuldeisers

Rabobank Bronnenarchief

Statistiek aangesloten banken CCB | 1945 | | pagina 15