BOERENLEENBANKEN, BOEKJAAR 1943 COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK Aan de Algemeene Vergadering oan het Onderling Waarborgfonds" te Eindhoven 226.665,56 INTERN EN VERTROUWELIJK BETREFFENDE DE WERKZAAMHEDEN DER AANGESLOTEN BI| DE Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van hel Reglement hebben wij de eer U onderstaand rekening en verantwoording te geven van het onder ons beheer staande fonds. Op 31 December 1943 bedroeg dit fonds Bijstorting door de Coöp. Centrale Boerenleenbank Bijstorting door de Plaatselijke Banken Gekweekte rente 197.671,64 5.000,— 20.000,— 3.993,92 Af: Onkosten (inclusief belastingen) Saldo per 31 December 1944 13.897,69 212.767,87 Dit bedrag is belegd in: Debiteuren Coöp. Centr. Boerenleenbank 8.423,65 217.593.— 226.016,65 Crediteuren Het Accountantskantoor van W. Kreukniet: CORNELISSE. 13.248,78 212.767,87 COOP. CENTRALE BOERENLEENBANK: Het Bestuur: A. N. FLESKENS, Voorzitter. Jhr. Mr. J. TH. M. SMITS VAN OYEH,Ondervoorzitter. TH. P. H. RUTTEN. Jhr. Mr. F. J. M. VAN NISPEN TOT SEVENAER. Mr. EDM. DELHOUGNE. EINDHOVEN, 31 December 1944. STATISTIEK RB0006000041 Jaarverslagen CCB, Stat aangesl. Bk. 1943 Rabobank Nederland Bedrijfshistorie

Rabobank Bronnenarchief

Statistiek aangesloten banken CCB | 1943 | | pagina 1