j STATISTIEK BOEKJAAR 1942 v; Bij 1! 1< 1< 1« 1! 1! 1< 1! V 1< 1! 1! 1! N INTERN EN VERTROUWELIJK INTERN EN VERTROUWELIJK BETREFFENDE DE WERKZAAMHEDEN DER BOERENLEENBANKEN COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK AANGESLOTEN BIJ DE H. VAN DER MARCK EN ZONEN, BOEKDRUKKERS, ROERMOND RB0006000040 Jaarverslagen CCB, Stal aargesBk. 11942 Rabobank Nederland Bedrijfshistorie

Rabobank Bronnenarchief

Statistiek aangesloten banken CCB | 1942 | | pagina 1