■ft i w I 9 RECAPBULATIE. Verzamel-Balans der bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank t K indhoven per 31 December 1909 aangesloten Boerenleenbanken (Aantal 263). h '19- 1 i .'7 111 mi i* 10 I >8 BOEREN LEENBANKEN. Noord-Brabant Limburg Gelderland Zeeland Zuid-Holland. Noord-Holland Overijssel. Utrecht. Drenthe Groningen Totaal BEZITTINGEN. SCHULDEN. Kas op 31 Dec. 1909. Tiend-voor- schotten. Loopende rekening met leden. Loopende rekening met de Centrale Bank. Waarde der effecten op 31 Dec. 1909. Vaste en roerende goederen. Centrale van voorschotten Bank, c" "°k le vor verliest Dderen provisie Boeren- k„;,,n 3| hypotheek- loopende intrest bank. in lo°Pende rekening. t: 1909. Spaargelden. 166184,72* 153481,69 41933,185 11794,78 62950,09 12270,68* 21984,42* 2015,52® 2138,995 1412,67 1957165,08 2086882,44* I 687946,45* 85257,16* 781041,44 129273,62 203812,49* 101608,49 65324 22602,55 247663,60* 296671,13 46496,32* 561,05 150787,92 500,— 39265,82 16240,— 967229,29 1261312,01 194712,16 117135,— 337643,67 19923,68 135940,12 45763,7;" 17402,12 1676,72 572487,58° 129196,04 34691,94 27546,79* 3007,50 41931,57 21393,58* 4670,83* 953,29 38563,44* 288,67 3645,53 583,— 533,25 35,— 5251,90 12114,76 2016,84 661,47 2244,32 692,94 1357,18 462,17 363,64 222,53 13846,40* 6008,98 1724,53 2692^59 498,58 1235,66 67,31 B,68 126,1 232,1 ton 76s,s iii,14 >1.S 81,09 476166,77 6120913,74 j 798185,85 3052974,77 812693,61 112598,17* 25387,75 i 26784,16*, 3; Kassa Gewone voorschotten Tiend-voorschotten. Voorschotten in loopende rekening Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Waarde der effecten Roerende goederen Onroerende goederen Aandeelen in de Coöp. Centr. Boerenleenbank Aandeelen in de Boeren-Hypotheekbank Loopende rente enz Verlies saldo tot op 31 Dec. 1908 Verlies over 1909 1908 5307680 38 13387141 36663 11* 85557 78 5161 19300 48 449192 91 - 5321067 79 - 589034 11* - 2124865 61 - 781132 80 - 122220 89* 24461 48 25453 14* 2994 15 1318 10 9441740 99* 1909 6110955 83 9957 91 55280 10 57318 07* 47616(5 - 6120913 74 - 798185 85 - 3052974 77 - 81 2693 61 5887 75 195001 112598 1 - 25387 75 - 26784 Ui5 j - 3383 Oi5 - 4218 35* ƒ11433306 26 Loopende rekening met leden. Loopende 1 i rekening met de Centrale Bank. Mindere waarde der effecten. N og te betalen rente- provisie en kosten, Onzekere 1 vorderin- Fonds op gen opge- Tl Dec. 1908 nomen j en Tiend- onder de reserve bezittingen 3554228,26* 76476,34 3760668,24 40457,30 850578,35 5528,45* 239185,50* 3742,55 1225843,21*1 49897,09* 151489,31 212064,84 3244,91'8 107466,79 331,56 140107,16 39,75 410896,60 120718,60 38922,08 1179,95 12479,41* 81740,50 9236,27 26562,95 15518,41 30776,19 22996,37 8,75 527,03* 598,- 256,97 8,93 I 134,28 109145,51 44324,78* 13155,93 1089,98 16405,29 2437,02 2263,77® 1722,21* 228,67*! Winst over 1909. 17800,77* 17119,72* 4891,63* 729,87 5319,62* 285,57* 1618,17 514,00* 236,68 106,08 Ontvangsten. Uitgaven. 4567772,49 3143603,00* 10381164,84* 385746,90* 2561447,29* 326709,16® 845436,60® 51649,94 68641,15 11430,88* 4561873,37 3124777,22* 1052996,63 384839,15* 2611349, 327063,04* 838591,92* 226363,05* 71195,42 11233,00* 10353710,11" 188581,16» «46469,48 3624,975 927,215 698,— I 190773,18 48622,14 j 13001402,28" 13210281,83 1908 Schuld in loopende rekening met leden Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Mindere waarde der effecten. Provisie enz. voor nog te betalen. Onzekere vorderingen Reserve tot op 31 December 1908 Tiendreserve l'inst over 1909 147493 3408 84250761 51 - 150572 45 - 670034 74 1383 66; 743 1 21 461 93 59 295 150901S85 42566 60" 1 9441740 995 1909 18739144» 735 3381 ƒ10353710 11* - 188581 15* - 646469 48 3624 97* 927 21* 598 - 190773 18 - 48622 14 ƒ11433306 26

Rabobank Bronnenarchief

Statistiek aangesloten banken CCB | 1909 | | pagina 14