Verlies- en Winstrekening van de Balans per 31 december van de n.v. Landbouwkredietverzekering „Eindhoven" n.v. Landbouwkredietverzekering „Eindhoven" 1961 1960 Bedrijfskosten f 3.304,86 3.237,21 Voorziening voor belastingen 11.765,82 9.346,80 Herverzekeringspremie 23.803,75 21.094,60 Reserve bijzondere risico's 3.000,— 3.000,— Vervallen dividenden 108,86 Winst 4.425,45 4.895,29 46.408,74 41.573,90 Aandeelhouders, nog te storten Belegde Reserve Beleggingen Effecten Andere beleggingen Herverzekeraars Kassier Rente belegde reserve, nog te vorderen Overige rente, nog te vorderen 1961 1960 315.000,— 315.000,— 87.500,— 84.500,— 103.431,06 109.407,99 4.500,— 4.500,— 6.210,80 5.500,62 22.997,70 11.861,89 330,— 251,25 1.605,94 1.712,81 541.575,50 532.734,56 Het Bestuur: mr. Edm. Delhougne, Voorzitter ir. J. B. G. M. ridder de van der Schueren, Ondervoorzitter J. A. Bergmans prof. dr. C. F. Scheffer prof. mr. F. F. X. Cerutti De Administratrice: Coöperatieve Centrale Boerenleenbank mr. Ph. C. M. van Campen mr. F. J. F. Claessens drs. F. P. J. Bakx Premiën Winstaandeel herverzekering Rente en koerswinst effecten Vervallen dividenden 1961 1960 35.264,81 31.251,25 6.210,80 5.500,62 4.933,13 4.776,13 45,90 46.408,74 41.573,90 Aandelenkapitaal Reservefonds Reserve voor bijzondere risico's Voorziening voor belastingen Onverdeeld dividend Premie debiteuren Dividend, nog te betalen Herverzekeraars Winst 1961 1960 350.000,— 350.000,— 88.106,12 84.735,07 82.000,— 79.000,— 12.622,10 9.066,80 3.705,69 3.174,54 656,25 581,98 953,66 134,16 252,95 4.425,45 4.895,29 541.575,50 532.734,56 Met valuta 2 januari 1962 is het geplaatste kapitaal verhoogd tot het in de statuten genoemde bedrag van 5.000.000,waarop 10# is gestort. Raad van Commissarissen: Cremers en Camps, Accountants: C. G. A. Mertens, President E. F. J. Cremers Jos. Zegers, Vice-President H. J. A. M. Camps A. T. Hettinga L. P. M. de Kok drs. B. N. M. van Schijndel

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1961 | | pagina 60