1 '1 N.V. GEMEENSCHAPPELIJK BANKKANTOOR LASTEN VERLIES- EN WINSTREKENING 1959 BATEN Algemene kosten89.827,03 Reservering belastingen i 280.000, Saldo winst 324.249,99 694.077,02 Interest f 603.208,35 Provisie i 90.868,67 694.077,02 ACCOUNTANTSVERKLARING Ondergetekenden verklaren, dat zij de boekhouding en de jaarstukken over 1959 van de N.V. Gemeenschappelijk Bankkantoor te 's-Gravenhage hebben gecontroleerd. Op grond van hun onderzoek zijn zij van mening, dat de balans per 31 december 1959 en de bijbehorende verlies- en winstrekening een juist beeld geven van resp. de fmanciele toestand per die datum en de resultaten in 1959 behaald. JONKERS DE JONG (w.g.) A. C. J. Jonkers Rotterdam, 2 maart 1960. GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE over hel boekjaar 1959 RAAD VAN COMMISSARISSEN Prof. dr. G. MINDERHOUD te Wageningen, Voorzitter. Mr. Edm. DELHOUGNE te Roermond, Onder-Voorzitter. J. A. BÉRGMANS te Middenmeer. Mr. B. W. BIESHEUVEL te Aerdenhout. J. L. HOOGLAND te Leeuwarden. Ir. J. S. KEYSER te Bilthoven. Mr. C. Th. E. graaf van LIJNDEN van SANDENBURG te Neerlangbroek. C. G. A. MERTENS te Blerick. Prof. dr. C. F. SCHEFFER te Tilburg. Ir. J. B. G. M. ridder de van der SCHUEREN te Zwolle. Jhr. mr. J. Th. M. SMITS van OYEN te Nuenen. Dr. S. F. A. C. M. baron van WIJNBERGEN te Wassenaar. DIRECTIE Mr. Ph. C. M. van CAMPEN te Eindhoven. R. MANSCHOT, econ. docts te Bilthoven. Mr. F. J. F. CLAESSENS, plv., te Eindhoven. II. J. HENDRIKSEN, plv., te Utrecht. PROCURATIEHOUDERS R. R. FREEMAN, econ. docts. P. VERNÊDE.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 47