IJ 'f Overzicht van de balansen der Boerenleenbanken per 31 december 1953-1959 N.V. GEMEENSCHAPPELIJK BANKKANTOOR (in millioenen guldens) Kas en Kassiers 10,4 11,0 12,2 15,0 18,6 22,1 21,6 Centrale Bank 490,4 531,6 608,3 580,4 618,8 762,5 848,1 Voorschotten 150,0 182,0 224,7 299,4 353,1 414,1 526,0 Lopende rekeningen 43,2 48,7 55,3 75,6 92,6 93,5 111,2 Effecten 38,2 37,5 36,0 43,7 44,0 54,2 64,8 Roerende en onroerende goederen 2,6 3,4 5,5 7,3 10,3 15,2 18,7 Aandelen C.C.B. en B.H.B. 0,8 0,8 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 Overige rekeningen 6,2 5,8 7,7 1,1 4,2 5,7 5,5 Totaal 741,8 820,8 950,8 1023,6 1142,9 1368,7 1597,3 Spaargelden 614,8 677,2 779,8 856,0 967,3 1158,7 1359,4 Lopende rekeningen 92,1 107,7 130,1 123,7 130,1 156,2 172,6 Centrale Bank 0,3 0,4 0,7 0,0 1,9 1,6 1,6 Reserves 21,4 22,6 24,0 24,7 26,0 27,7 31,3 Overige rekeningen 11,8 11,4 14,6 17,6 16,0 22,3 28,8 Winst 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 2,2 3,6 Totaal 741,8 820,8 950,8 1023,6 1142,9 1368,7 1597,3 82 GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE over liet boekjaar 1959 RAAD VAN COMMISSARISSEN Prof. dr. G. MINDERHOUD te Wageningen, Voorzitter. Mr. Edm. DELHOUGNE te Roermond, Onder-V oorzitter. J. A. BÉRGMANS te Middenmeer. Mr. B. W. BIESHEUVEL te Aerdenhout. J. L. HOOGLAND te Leeuwarden. Ir. J. S. KEYSER te Bilthoven. Mr. C. Th. E. graaf van LIJNDEN van SANDENBURG te Neerlangbroek. C. G. A. MERTENS te Blerick. Prof. dr. C. F. SCHEFFER te Tilburg. Ir. J. B. G. M. ridder de van der SCHUEREN te Zwolle. Jhr. mr. J. Th. M. SMITS van OYEN te Nuenen. Dr. S. F. A. C. M. baron van WIJNBERGEN te Wassenaar. DIRECTIE Mr. Ph. C. M. van CAMPEN te Eindhoven. R. MANSCHOT, econ. docts te Bilthoven. Mr. F. J. F. CLAESSENS, plv., te Eindhoven. II. J. HENDRIKSEN, plv., te Utrecht. PROCURATIEHOUDERS R. R. FREEMAN, econ. docts. P. VERNÈDE.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 45