Overzicht van de balansen der Boerenleenbanken per 31 december 1953-1959 Overzicht van de balansen der Boerenleenbanken per 31 december 1953-1959 (in millioenen guldens) Kas en Kassiers 10,4 11,0 12,2 15,0 18,6 22,1 21,6 Centrale Bank 490,4 531,6 608,3 580,4 618,8 762,5 848,1 Voorschotten 150,0 182,0 224,7 299,4 353,1 414,1 526,0 Lopende rekeningen 43,2 48,7 55,3 75,6 92,6 93,5 111,2 Effecten 38,2 37,5 36,0 43,7 44,0 54,2 64,8 Roerende en onroerende goederen 2,6 3,4 5,5 7,3 10,3 15,2 18,7 Aandelen C.C.B. en B.H.B. 0,8 0,8 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 Overige rekeningen 6,2 5,8 7,7 1,1 4,2 5,7 5,5 Totaal 741,8 820,8 950,8 1023,6 1142,9 1368,7 1597,3 Spaargelden 614,8 677,2 779,8 856,0 967,3 1158,7 1359,4 Lopende rekeningen 92,1 107,7 130,1 123,7 130,1 156,2 172,6 Centrale Bank 0,3 0,4 0,7 0,0 1,9 1,6 1,6 Reserves 21,4 22,6 24,0 24,7 26,0 27,7 31,3 Overige rekeningen 11,8 11,4 14,6 17,6 16,0 22,3 28,8 Winst 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 2,2 3,6 Totaal 741,8 820,8 950,8 1023,6 1142,9 1368,7 1597,3 82 (in procenten van het balanstotaal) Kas en Kassiers 1,4 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 1,4 Centrale Bank 66,1 64,8 64,0 56,7 54,1 55,7 53,1 Voorschotten 20,2 22,2 23,6 29,3 30,9 30,3 32,9 Lopende rekeningen 5,8 5,9 5,8 7,3 8,1 6,8 6,9 Effecten 5,2 4,6 3,8 4,3 3,9 4,0 4,1 Roerende en onroerende goederen 0,4 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 Aandelen C.C.B. en B.H.B. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Overige rekeningen 0,8 0,7 0,8 0,1 0,4 0,4 0,3 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Spaargelden 82,9 82,5 82,0 83,7 84,6 84,7 85,1 Lopende rekeningen 12,4 13,1 13,7 12,0 11,4 11,4 10,8 Centrale Bank 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 Reserves 2,9 2,8 2,5 2,4 2,3 2,0 2,0 Overige rekeningen 1,6 1,4 1,5 1,7 1,4 1,6 1,8 Winst 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 44