Overzicht van de balansen der laatste zeven boekjaren van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Overzicht van de balansen der laatste zeven boekjaren van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank (in millioenen guldens) Kas en Kassiers 11,4 20,5 14,0 24,2 11,2 20,0 21,0 Schatkistpapier 67,0 76,2 76,9 63,0 88,9 122,9 156,6 Kasgeldleningen 42,4 25,5 17,2 19,0 21,8 68,3 45,8 's Rijks Schatkist 68,8 74,0 82,5 0,5 Provinciën, gemeenten, polders e.d. 179,4 174,5 211,5 260,3 239,7 240,4 231,2 Hypothecaire leningen 5,7 6,0 8,4 7,8 7,3 8,3 8,2 Boerenleenbanken 0,3 0,5 0,7 1,5 1,9 1,6 1,6 Diverse debiteuren 65,9 73,6 84,1 110,7 117,8 125,3 146,2 Deelnemingen 1,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4,6 5,0 Effectenfonds 98,3 128,3 155,3 140,4 168,9 221,9 309,3 Aandeelhouders n.t.s. 5,7 5,8 7,6 7,6 9,0 9,1 9,1 Aansprakelijkheidsfonds 6,4 6,4 16,8 16,8 20,0 20,3 20,3 Overige rekeningen 5,0 5,0 5,7 5,6 4,7 7,2 8,0 Totaal 558,0 600,0 684,4 661,1 694,9 849,9 962,3 Deposito's boerenleenbanken 11,5 11,6 11,7 26,7 33,2 30,2 32,4 Boerenleenbanken 479,0 520,0 596,6 555,1 585,6 732,3 815,7 Deposito's en overige creditsaldi 29,2 32,3 28,5 29,5 27,9 37,1 61,8 Bankiers 13,0 9,4 7,9 8,3 1,1 1,2 0,9 Kapitaal en aansprakelijkheidsfonds 12,7 12,8 25,2 25,2 30,0 30,4 30,4 Reservefonds 4,6 4,6 4,8 5,2 6,2 6,6 7,1 Gemeenschappelijke reserve 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 Effecten reserve 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,8 5,3 Bouwreserve 0,3 0,7 1,1 1,1 1,5 2,0 3,0 Reserve voor belastingen 0,8 1,2 0,7 1,8 1,2 1,4 1,1 Tienjarige schuldbrieven 0,6 0,6 0,6 0,5 Diverse rekeningen 0,1 0,3 0,5 1,0 1,2 1,2 1,6 Winst 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,6 0,7 Totaal 558,0 600,0 684,4 661,1 694,9 849,9 962,3 80 (in procenten van het balanstotaal) Kas en Kassiers 2,0 3,4 2,0 3,7 1,6 2,4 2,2 Schatkistpapier 12,0 12,7 11,2 9,5 12,8 14,5 16,3 Kasgeldleningen 7,6 4,2 2,5 2,9 3,1 8,0 4,8 's Rijks Schatkist 12,3 12,3 12,1 0,1 Provinciën, gemeenten, polders e.d. 32,2 29,1 30,9 39,4 34,5 28,3 24,0 Hypothecaire leningen 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 Boerenleenbanken 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 Diverse debiteuren 11,8 12,3 12,3 16,8 16,9 14,7 15,2 Deelnemingen 0,3 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 Effectenfonds 17,7 21,4 22,7 21,2 24,3 26,1 32,1 Aandeelhouders n.t.s. 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,1 0,9 Aansprakelijkheidsfonds 1,1 1,1 2,5 2,5 2,9 2,4 2,1 Overige rekeningen 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Deposito's boerenleenbanken 2,1 1,9 1,7 4,0 4,8 3,6 3,4 Boerenleenbanken 85,8 86,7 87,2 84,0 84,3 86,2 84,7 Deposito's en overige creditsaldi 5,2 5,4 4,2 4,5 4,0 4,4 6,4 Bankiers 2,3 1,5 1,2 1,3 0,2 0,1 0,1 Kapitaal en aansprakelijkheidsfonds 2,3 2,1 3,7 3,8 4,3 3,6 3,2 Reservefonds 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 Gemeenschappelijke reserve 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 Effecten reserve 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 Bouwreserve 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 Reserve voor belastingen 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 Tienjarige schuldbrieven 0,1 0,1 0,1 0,1 Diverse rekeningen 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 Winst 0,02 0,05 0,07 0,05 0,07 0,07 0,07 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 81

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 43