Spreiding van de aangesloten Boerenleenbanken over de ver schillende agrarische gebieden j Zandgronden j Weidestreken Veenkoloniën Tuinbouw- Q Zeeklei met akkerbouw en gemengd bedrijf Rivierklei met gemengd bedrijf

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 4