Onderling Waarborgfonds Aan de Algemene Vergadering van het „Onderling Waarborgfonds" te Eindhoven. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van het Reglement, hebben wij de eer U onder staande rekening en verantwoording te geven van het onder ons beheer staande fonds. Op 31 december 1958 bedroeg dit fonds 274.537,77 Bijdrage Coöperatieve Centrale Boerenleenbank 5.000/ Premie plaatselijke Boerenleenbanken 20.000, Gekweekte rente 6.571,99 Terugontvangen schadeuitkeringen 1.426,50 307.536,26 Af: onkosten (inclusief belastingen) 13.281,78 schadeuitkering 5.902, 19-183,78 Saldo per 31 december 1959 288.352,48 Dit bedrag is belegd in: Coöperatieve Centrale Boerenleenbank 190.945,48 3% Inschrijving Grootboek 1946 101.400, Te vorderen rente507, 292.852,48 Af: crediteuren 4.500, 288.352,48 Accountantskantoren Nijst Co., CORNELISSE Dekkers Eindhoven, maart 1960. Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Het Bestuur: Mr Edm. Dflhougne, Voorzitter Jhr Mr J. Th. M. Smits van Oyen, Ondervoorzitter J. A. Bbrgmans Ir J. B. G. M. ridder de van der Schueren Prof. Dr C. F. Scheffer 70 Verlies- en winstrekening per 31 december 1959 Debet Credit Gekweekte rente C.C.B. en Grootboek 1946 6.571,99 Bijdrage C.C.B5.000,— Premie plaatselijke boerenleenbanken 20.000, Terugontvangen schadeuitkeringen Schadeuitkering 5.902,— 1.426,50 Onkosten (verzekering etc.) 2.977,08 Vennootschapsbelasting: Vooruitbetaald 5.804,70 Gereserveerd 4.500, 10.304,70 Saido naar beschikbaar fonds 13.814,71 32.998,49 32.998,49 71

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 38