Gecombineerde balans van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank 68 en de aangesloten Boerenleenbanken per 31 december 1959 69 (inclusief winstverdeling 1959 1958 Kas, Kassiers en daggeldleningen Kas 19.304.300,— Kassiers 217.400,— Giro-instellingen 7.045.800, De Nederlandsche Bank 11.212.400, Daggeldleningen - 37.779.900,33.559.100, Bankiers in binnen- en buitenland 4.760.300,- Uitzettingen op korte termijn Schatkistpapier156.600.000, Provinciën, gemeenten, etc. met een looptijd van niet meer dan 1 jaar 45 834 700 202.434.700,- 191.222.100,- Effecten 375.981 400,280.533.600,— Leningen aan provinciën, gemeenten etc. vervallende in: 1961 t/m 1964 67.836.900,— 1965 t/m 1969 61.162.000, na 1969 122.800.500,— 251.799.400,261.997.900,— Hypothecaire leningen 425.144.200,- 328.127.700,- - Debiteuren Debiteuren in rekening-courant 182.301.100, Overige debiteuren 163.504.600, 345.805.700,— 291.393.400,— Deelnemingen Aandelen5.412.600,4.975.700 Gebouwen en inventaris 18.815.000,— 15.403.900,— Diverse rekeningen 11.341.700,— 8.226.100,- 1.679.274.900,1.423.984.600,— over 1959) 1959 1958 Onbeperkte aansprakelijkheid van de leden van de boerenleenbanken P.M. P.M. Reserves 49.609-900, Schuldbrieven en deposito's Tienjarige schuldbrieven Deposito's 186.955.600, r 186.955.600,- 134.666.800,- Creditgelden Spaargelden 1.223.390.100, Creditsaldi in rekening-courant 195.732.200, Bankiers in binnen- en buitenland 1.026.000, Voorzieningen voor belastingen 1.835.600,— 1.421.933.900,1.228.796.900,- Diverse rekeningen 20.725.500,- 1.679.274.900,— 1.423.984.600,-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 37