Verzamelbalans van de aangesloten 66 Boerenleenbanken per 31 december 1959 uitgaande van (inclusief 1959 1958 Kas en Giro-instellingen Kas (incl. betaalbaar gestelde coupons en lossingen) 16.842.400,- Giro-instellingen 4.314.100,- Tegoeden bij banken (nostro) binnen een maand opvraag Centrale Bank Rekening-courant815.712.900,- Bijzondere rekeningen, niet direct opvraagbaar Effecten Obligaties van Nederlandse Openbare Lichamen Pandbrieven Boeren-Hypotheekbank N.V Overige effecten 32.394.400,- 42.813.000,- 19.383.700,- 2.587.100,- Effecten koersverschillen Kredietverlening aan Nederlandsche provinciën, gemeenten, etc. In rekening-courant903.400,- Leningen op ondershandse schuldbekentenis met een looptijd van niet meer dan 1 jaar ,- Leningen op ondershandse schuldbekentenis met een looptijd van meer dan 1 jaar 20.575.400,- Overige kredietverlening In rekening-courant 1. Tegen onderpand van effecten 2. Tegen krediethypotheek 3. Niet vallende onder 1 en 2 402.700,- 64.598.400,- 45.325.800,- 110.326.900, 1.321.000,— Voorschotten 1. Tegen onderpand van effecten 2. Hypotheken 416.975.400,- 3. Niet vallende onder 1 en 2 Met een looptijd van niet meer dan 1 jaar 1.034.800,- Met een looptijd van meer dan 1 jaar 86.078.600,- Diverse rekeningen (nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen) Aandelen Centrale Bank en gelieerde instellingen Aandelen Centrale Bank Aandelen gelieerde instellingen 1.014.400,- 368.500,- Onroerende goederen en inventaris Onroerende goederen niet in eigen gebruik Bankgebouwen en inventaris 21.156.500,- 392.200,- 848.107.300,- 64.783.800,- 2.043.000,- 21.478.800.-- 609.600,- 18.063.800,- 615.736.700,- 3.509.800,- 1.382.900,- 18.673.400,— 20.918.500,- 1.176.000,- 762.493.600,- 54.249.300- 4.444.200,- 23.433.900,— 484.112.700,- 1.243.100,- 1.386.400, 15.222.300,- f 1.597.264.400,— 1.368.680.000,- maandstaatcijfers winstverdeling over 1959) 1959 1958 Gewone en/of statutaire reserve 30.667.200 Andere vrije reserves 650.700 Reserve koersverschillen effecten Spaarbank Deposito's voor een maand of langer 143.113.700 Spaargelden 1.216.272.000 Deposito's voor een maand of langer Rekeninghouders in rekening-courant Deposito's niet vallende onder deposito's voor één maand of langer Centrale Bank, opgenomen geld Andere Banken Diverse rekeningen Te betalen belastingen Nog te verantwoorden bedragen Nog te betalen bedragen Saldo diverse ontvangsten en uitgaven 735.600 8.225.000 7.240.900 3.596.700 31.317.900,- 173.000,- 1.359 385.700,- 6.489.000,- 172.574.200,- 5.863.100,- 1.566.500,- 96.800,- 19.798.200 29.353.200,- 67.100,- 1.158.694.700,- 4.234.400,- 156.165.000,- 2.933.000,- 1.606.500,- 981.500,- 14.644.600,- 1.597.264.400,

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 36