Balans per 64 31 december 1959 1959 1958 29.417.600,— 29.423.400.— Aandeelhouders Nog te storten op aandelen9.129.600, Aansprakelijkheidsfonds 20.288.000, Kas, Kassiers en daggeldleningen Kas 2.461.940,05 Kassiers 217.383,62 Giro-instellingen 2.731.701,43 De Nederlandsche Bank 11.212.384,97 16.623.410,07 12.640.499,95 Bankiers in binnen- en buitenland 4.368.128,80 7.369.107,21 Uitzettingen op korte termijn Schatkistpapier156.600.000,— Provinciën, gemeenten, etc. vervallend in 1960 45.834.703,76 Effecten Genoteerde fondsen 276.943.879,11 Niet-genoteerde fondsen 14.635.803,50 Vooruitbetaling op nog te ontvangen effecten 17.747.936,80 Beleggingen op lange termijn Provinciën, gemeenten, etc. vervallend in: 1961 t/m 1964 67.836.859,82 1965 t/m 1969 57.046.886,33 na 1969 106.340.155,83 202.434.703,76 191.222.122,85 309.327.619,41 221.907.202,29 231.223.901,98 240.381.837,44 Hypothecaire debiteuren 8.168.806,33 8.265.509,02 Debiteuren Boerenleenbanken 1.566.517,69 Debiteuren in rekening-courant 71.070.877,85 - °Veri«e debiteUren 757)70.226,82 147.707.622i36 126.931.649,61 Deelnemingen 5.044.113,84 4.602.188,84 Gebouwen en inventaris Gebouwen in eigen gebruik 1, Inventaris1 2,2,— Onroerende goederen 141.628,03 181.628,03 Diverse rekeningen 7.831.857,90 6.982.955,68 Te vorderen wegens gestelde borgtochten 5.945.956,04 962.289.394,48 ƒ849.908.102,92 Het Bestuur: Mr Edm. Delhougne, Voorzitter Jhr Mr J. Th. M. Smits van Oyen, Ondervoorzitter J. A. Bergmans Ir J. B. G. M. ridder de van der Schueren Prof. Dr C. F. Scheffer De Directeuren: Mr Ph. C. M. van Campen Mr F. J. F. Claessens Drs F. P. J. Bakx Kapitaal Aandelenkapitaal 10.144.000 Aansprakelijkheidsfonds 20.288.000,' Reserves Reservefonds 7.074.575,50 Gemeenschappelijke Reserve 2.294.502 70 Effectenreserve 5.300.000] Bouwreserve 3.000.000,— Deposito's voor een maand of langer Boerenleenbanken deposito's 29.403.644,56 Boerenleenbanken deposito-brieven 2.807.498,70 Boerenleenbanken spaarreserve-rekeningen 183.325,58 Andere deposito's 31.489.747,98 Crediteuren Stichting Spaarbank 7.118.061 91 Boerenleenbanken rekening-courant 815.712.902,01 Bankiers in binnen- en buitenland 929.271,47 Voorziening voor belastingen 1.100.000, Overige creditsaldi 23.158.048,82 Diverse rekeningen Winst 1959 1958 30.432.000,— 30.438.000 17.669.078,20 15.525.225,54 63.884.216,82 35.514.548,41 848.018.284,21 766.645.950,58 1.602.136,83 683.678,42 593.860,65 Gestelde borgtochten 5.945.956,04 ƒ962.289.394,48 De Raad van Toezicht: Accountantskantoren Nijst Co.: C. G. A. Mertens President Corneusse Jos. Zegers, Vice-President C. J. Biemond Dekkers A. H. Lohuis A. T. Hettinga G. W. Kampschöer A. Kuylaars J. B. van Kampen Mr Dr C. N. M. Kortmann P. J. Thijssen C. J. F. Oomen De heer Zegers was wegens ziekte verhinderd te tekenen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 35