Verlies- en Winstrekening - over het boekjaar 1959 63 1959 1958 Bedrijfskosten 2.733.037,31 Voorziening inz. pensioenregelingen 377.760,— 53.303,92 Storting Steunfonds Boerenleenbanken 50.000,— 50.000,— Storting Onderling Waarborgfonds 5.000,— 5.000,— Afschrijving onroerende goederen 5.000,— 5.000,— Afschrijving gebouwen en inventaris 164.914,66 310.786,26 Toevoeging bouwreserve 1.000.000,-- 500.000,— Toevoeging effectenreserve 500.000,— 300.000,— Voorziening voor bijzondere kosten 50.000,— Voorziening voor bedrijfsrisico's 600.000,— 300.000,— Voorziening voor belastingen 1.945.905,96 1.484.756,92 Nadelig saldo koersverschillen beleggingen 163.804,95 401.943,26 Winst 683.678,42 593.860,65 8.371.938,91 6.787.688,32 Winst verdeling Reservefonds (Art. 46) 560.532,98 Gemeenschappelijke Reserve (Art. 46) 62.281,44 6% Dividend (Art. 46) 60.864, 683.678,42 Het Bestuur: Mr Edm. Delhougne, Voorzitter Jhr Mr J. Th. M. Smits van Oyen, Ondervoorzitter J. A. Bergmans Ir J. B. G. M. ridder de van der Schueren Prof. Dr C. F. Scheffer De Directeuren: Mr Ph. C. M. van Campen Mr F. J. F. Claessens Drs F. P. J. Bakx 1959 1958 Renten 7.565.975,52 Provisiën Andere baten 6.012.693,47 795.854,86 764.292,13 10.108,53 10.702,72 8.371.938,91 6.787.688,32 De Raad van Toezicht: Accountantskantoren Nijst Co.: C. G. A. Mertens, President Cornelisse Jos. Zegers, Vice-President Dekkers A. H. Lohuis G. W. Kampschöer J. B. van Kampen P. J. Thijssen C. J. Biemond A. T. Hettinga A. Kuylaars Mr Dr C. N. M. Kortmann C. J. F. Oomen De heer Zegers was wegens ziekte verhinderd te tekenen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 34