24 Verloop der lopende rekeningen bij de aangesloten Boerenleenbanken Juni Juli Gemiddeld 25 Maandomzetten in lopende rekening (debet en credit) van de aangesloten Boerenleenbanken (in millioenen guldens 250 1953 11952 1951 1950 ,1949 50 25 0 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 (in duizenden guldens exclusief rente) 1953 1952 Gestort Uitbetaald Bijge- Afge schreven schreven Saldo gestort Bijge schreven Saldo uitbet. Afge- schreven Gestort Bijge schreven Uitbetaald Saldo Saldo Afge- gestort uitbet. schreven Bijge- Afge schreven schreven Januari Februari Maart April Mei Augustus September October November December 73.010 62.722 80.447 84.414 91.381 106.762 119.180 91.946 87.468 94-595 88.342 93.546 75.866 65.980 81.638 89.184 91.279 98.789 107.368 88.254 90.387 97-394 83.740 97.782 102 7-973 11.812 3.692 4.602 2.856 3.258 1.191 4-77° 2.919 2.799 4.236 64.847 62.874 72.103 71.424 87.323 96.319 100.935 82.426 86.186 87.968 75-985 84.231 68.112 63.550 73.864 77-235 80.929 85.277 88.118 82.421 83.313 88.208 72.997 86.335 3.265 676 1.761 5.811 6.394 11.042 12.817 5 2.873 240 2.104 1.073.813 per maand 89.484 1.067.661 28.181 22.029 972.621 950.359 36ii9 *3-857 88.972 81.052 79-197 Totaal toevertrouwde gelden op lo pende rekening per 31 December 1953 9°-557 Totaal opgenomen credieten 41.819 Exclusief rente. Totaal toevertrouwde gelden op lo pende rekening per 31 December 1952- 82.816 Totaal opgenomen credieten 38-859 Totaal gestort of bijgeschreven Totaal uitbetaald of afgeschreven Saldo gestort of bijgeschreven Saldo uitbetaald of afgeschreven 1949 1950 1951 1952 1953 51:9-183 661.744 836.347 972.621 1.073.813 526.204 667.385 830.811 950.359 j. 067.661 7.021 5.641 5-53<ó 22.262 6.152

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1953 | | pagina 13