Bijlage IV Overzicht van de balansen der laatste vijf boekjaren van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Activa: 1 Passiva: 62 63 Aandeelhouders Aandeelhouders (Aansprakelijk heidsfonds) Kas, kassier en daggeldleningen Schatkistpapier 's Rijks Schatkist Provinciën, Gemeenten, Polders, e.d. (met een looptijd van ten hoogste een jaar) Effectenfonds Provinciën, Gemeenten, Polders e.d. (langer dan een jaar) Hypothecaire Leningen Boerenleenbanken Diverse debiteuren Deelnemingen Gebouwen en Inventaris Onroerende Goederen Diverse Rekeningen 1948 1949 1950 1951 1952 1948 1949 1930 1951 1952 2.432.700. 2.439.000, 2.439.000, 2.452.500,— 5.611.500,- f 2.703.000, 2.7IO.OOO, 2.710.000,- f 2.725.000,— f 6.235.000, 6.235.OOO,— Aansprakelijkheidsfonds 2.703.000,— 2.7IO.OOO, 2.710.000, 2.725.OOO, 6.235.000, 2.703.000, 2.710.000, 2.710.000, 2.725.OOC, 4.296.274,42 4.338.786,51 4.387.712,26 4.410.964,66 4.517.480,88 12.007.107,75 9.568.294,85 8.421.669,66 10.405.299,61 15.124.138,60 Gemeenschappelijke Reserve 1.225.926,60 1.283.013,40 379.276,04 1.458.497,55 540.598,5! 166.600.000, 100.000.000, 23.800.000, IO.IOO.OOO, 55.600.000,— 3.150.000, 3.65O.OOO, 4.050.000, 4.5OO.OOO, 4.500.000, 35.000.000, 83.480.000, 55.992.000, 55.992.000, 62.8l2.000,— Reserve voor Belastingen 225.000, 813.822,97 24.974.600, 16.565.773— 29.420.202,05 IO.954.435,— 3.083.264,95 Reserve voor Molestschade Bóeren- 55.454.037,71 53-375.565.41 89.576.233,66 81.715.962,69 77.630.923,52 135.000, 135.000, Tienjarige Schuldbrieven 597.000, 628.000, 629.000, 63I.OOO, 625.000, 190.812.061,89 207.471.573,18 225.358.586,83 223.086.059,30 216.101.926,28 Leenbanken (Depositobrieven) 348.609,60 1.024.766,97 1.061.583,92 1.755.357.07 3.813.610,52 4.025.849,11 4.849.064,40 Leenbanken Participatierekening) 3.IIO.OOO, 427.500,—-^ 266.332,80 12.836.30 86.339,12 898.098,33 154.599.62 Leenbanken (Spaarreserverekening) 31.800,90 160.007,36 31.543.049,36 36.467.967,59 60.393.581,17 80.362.530,86 76.707.599,15 Leenbanken (Dep. 1 jaar opz.) 29.594.120, 34.263.220, 41.202.020, 46.153.120,^ 48.727.100, 1.839.631,80 1.822.566,56 1.735.135,87 I.656.35O, 1.656.350,— Leenbanken (Dep. 6 mnd. opz.) 177.000, I96.OOO, 721.200, I.467.3OO, 2.786.700, 1, 1, 3— 3>— 3- Leenbanken (Rekening-Courant) 456.349.418,27 445-I72-479,I3 413.236.132,78 385.595.839,15 412.956.931,06 163.064,88 258.030,18 229.731,46 Diverse Crediteuren 25.738.028,01 23.635.418,91 36.306.070,64 28.339.604,49 30.987.119,17 3.931.634,72 4.009.121,20 4.550.217,99 4.118.217,66 4.l6l.298,06 557.52ï,8i 341.042,30 629.128,70 7.041.867,51 7.973.266,15 Diverse Rekeningen 835.998,18 144.473,97 7.008,33 77.030,52 150.200,91 563.453,66 470.621,94 492.096, l 0iA- i' 134.701,36 71.905,06 528.625.740,95 519.678.056,16 508.459.644,75 488.750.335,74 529-957-399>°4 528.625.740,95 519.678.056,16 508.459.644,75 488.750.355,74 529-937-399'°4

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1952 | | pagina 33