Verzamelbalans van de aangesloten Boerenleenbanken per 31 December 1952 44 45 op basis vat maandstaatcijfers Liquiditeiten Kas (incl. betaalbaar gestelde coupons en lossingen) 9.029.500,- Postcheque en Girodienst 1.026.800,- Banken 116.900,- Centrale Bank 455.238.100,- Debetsaldi In rekening-courant38.858.800,- Leningen aan rechtspersonen met een looptijd korter dan 10 jaar 208.000,- Deelnemingen in idem 50.000,- Voorschotten aan natuurlijke personen, niet vallende onder vaste hypotheken 11.532.300,- Overheidsbetalingen, te verrekenen cheques enz219.100,- Beleggingen Effecten 37.036.300,- Leningen aan provincies, gemeenten en waterschappen met een looptijd van meer dan een jaar 10.906.000,- Deelnemingen in idem 727.100,- Leningen met overheidsgarantie aan instellingen met een looptijd van meer dan een jaar 66.400,- Leningen aan rechtspersonen met een looptijd van 10 jaar of langer 8.911.500,- Deelnemingen in idem 726.400,- Vaste hypotheken 90.775.100,- Diverse rekeningen Aandelen Centrale Bank 618.500,- Aandelen N.V. Boeren-Hypotheekbank Aandelen N.V. Borgmij. L. en T128.900,- Kantoorgebouw 1.720.500,- Andere vaste goederen 376.900,- Kantoormeubilair en -inventaris 590.100,- Premiezegels Bedrijfspensioenfonds van de Landbouw 4.334.800,- Vacantiebonnen Vacantiefonds van de Landbouw 587.600,- Spaarbankzegels 62.500,- Effectenkoersverschillen 1.371.000,- Saldi diverse ontvangsten en uitgaven 253.900,- 465.411.300,— 50.868.200,- 149.148.800,- 10.044.700, 675.473.000.— Vrije reserves Gewone reserve Reserve dubieuze debiteuren Reserve of saldo kapitaal voor bijzondere doeleinden Reserve effectenkoersverschillen Creditgelden Spaarbank In rekening-courant Nog te verrekenen posten Reserve belastingen Centrale Bank: gewone rekening Rekening-courantsaldi andere banken Diverse rekeningen Centrale Bank premiezegeldepöt Centrale Bank vacantiebonnendepöt Saldi diverse ontvangsten en uitgaven 19.087.000,- 667.400,- 233.500,- 16.900,- 561.525.600,- 82.816.000,- 2.372.400,- 813.700,- 250.500,- 11.400,- 4.499.500,- 648.000,- 2.531.100,- 20.004.800,- 647.789.600,— 7.678.600, 675.473.000.- Het verschil tussen het hier vermelde saldo Centrale Bank en het totaal der saldi Boerenleenbanken vermeld in de in dit verslag opgenomen Balans van de Centrale Bank, komt hieruit voort, dat in deze aan de maandstaten ontleende verza melbalans geen rente over 1952 is opgenomen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1952 | | pagina 24