Verlies- en Winstrekening over het boekjaar 1945» Balans per 31 December 1945. 14 15 457.995 250.000 5.000 10.000 100.000 135.000 215.000 177.338 34 30 f 2.413. 2.682 21.320 526.130 47.765 37.684 588 8.143 3.526 1.300 484 800 000 545 000 692 336 .681 .727 .522 57 84 10 21 03 Fondsen in Leendepöt gegeven 2.682.000 2.682.000 4:186.013 62 1.007.027 31 2.300.000 135.000 215.000 100.000 1 299.000 24.590.420 198.900 589.750.329 67 15.807.245 06 298.774 55 1.300.000 6.311.197 88 177.338 96 652.040.247 05 Onkosten Storting Stichting Pensioenfonds Storting Onderling Waarborgfonds Storting Steunfonds Boerenleenbanken Ondersteuningsfonds oorlogsslachtoffers Reserve voor Molestschade Boerenleenbanken Reserve voor Belastingen Winst Winstverdeeling: Reservefonds (Art. 493) f 10.122,26 Gemeenschappelijke Reserve (Art. 493) f 1.124,70 6 (Maximum) Dividend (Art. 492) f 16.092, Effectenreserve (Art. 491) f 150.000,— f 177.338,96 Rente Provisiën Andere baten 1.350.334 1.240.056 70 110.181 50 96 10 1.350.334 Aandeelhouders nog te storten Aandeelhouders nog te storten op aansprakelijkheidsfonds Kas, Kassiers en Coupons Schatkistpapier Effectenfonds Provinciën, Gemeenten en Polders Hypothecaire Leeningen Diverse Debiteuren Deelnemingen Gebouwen en Inventaris Te vorderen wegens uit het Effectenfonds in Leen depot gegeven fondsen Overloopende Posten 1 .000 - 940 31 99 Te vorderen wegens gestelde borgtochten f 2.526.751,56 652.040.247 Kapitaal Aansprakelijkheidsfonds Reservefonds Gemeenschappelijke Reserve Effectenreserve Reserve voor Molestschade Boerenleenbanken Reserve voor Belastingen Ondersteuningsfonds oorlogsslachtoffers Tienjarige Schuldbrieven Boerenleenbanken Deposito 1 jaar opzegging Boerenleenbanken Deposito 6 maanden opzegging Boerenleenbanken Rekening-Courant Diverse Crediteuren Kassiers Overloopende Posten WINST Gestelde Borgtochten f 2,526.751,56 Het Bestuur: A. N. FLESKENS, Voorzitter. Jhr. Mr. J. TH. M. SMITS VAN O YEN, Ondervoorzitter. TH. P. H. RUTTEN. Jhr. Mr. F. J. M. VAN NISPEN TOT SEVENAER. Mr. EDM. DELHOUGNE. De Directeuren: Dr. Mr. L. N. J. VAN HUSSEN. Mr. PH. C. M. VAN CAMPEN. Mr. F. J. F. CLAESSENS. In functie getreden 1 Februari 1946. In functie getreden 1 Maart 1946. De Raad van Toezicht: Mr. P. W. H. TRUYEN, President. C. MOORS, Vice-President. ARNOLD SMITS. A. H. LOHUIS. G. W. KAMPSCHÖER. M. GALIART. J. B. VAN KAMPEN. C. W. LEENTVAAR. J. G. A. OPFERGELT. H. F. VAN HAAREN. Accountantskantoor van W. Kreukniet CORNELISSE.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1945 | | pagina 8