Aan het Bestuur der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. 1940 II 1941 1941 1942 1943 1938 1936 1938 I 1935 1938 1938 1937 I 1937 II 1937 V 1937 VI 1938 1937 II 33 Aan de Algemeene Vergadering van het „Onderling Waarborgfonds" te Eindhoven. 32 Wij hebben de eer U onderstaand verslag uit te brengen omtrent de Stichting Pensioenfonds der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Op 31 December 1944 bedroeg het saldo 733.172,10 Stichtingskapitaal 1.000, Bijstorting door de Coöp. Centrale Boerenleenbank. Gekweekte rente Betaalde pensioenen 17.936,67 Onkosten 12,59 734.172,10 250.000,— 24.544,42 1.008.716.52 17.949,26 990.767,26 Dit bedrag is belegd in: Effecten (zie onderstaande specificatie) Tegoed bij de Coöp. Centrale Boerenleenbank Leeningen aan Gemeenten Hypothecaire Leeningen Te vorderen rente EINDHOVEN, 31 December 1945. Het Accountantskantoor van W. Kreukniet: CORNELISSE. Specificatie Effecten 590.787,52 338.324,26 35.700,— 7.000 18.955,48 990.767,26 Het Bestuur der Stichting Pensioenfonds der Coöp. Centrale Boerenleenbank: A. N. FLESKENS, Voorzitter. Dr. Mr. L. VAN HUSSEN, Secretaris. Mr. P. W. H. TRUYEN. P. VAN GEMERT. Mr. J. L. SW1TZAR. 63.000.— 4 6.000.— 4 16.500.— 334% 35.000.— 334% 48.000— 334% 112.000.— 3—334% 20.000.— 334% 21.000.— 3J4% 22.000.— 334% 38,000.— 334% 30.000.— 3 23.000.— 334% 25.000.— 3—3)4% 20.000.— 3 6.000.— 334% 23 000.— 334% 14.000.— 334% 27.000.— 334% 45.000.— 334% 4.000.— 334% 7.000.— 334% gewaardeerd tegen aanschafwaarde Nederland idem idem idem idem idem Amsterdam idem idem idem Arnhem Eindhoven Haarlem Hengelo Rotterdam idem idem idem idem N.V. Boeren-Hypotheekbank Bank v. Nederl, Gemeenten 1937 III 1937 IV 1937 VII Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van het Reglement hebben wij de eer U onder staand rekening en verantwoording te geven van het onder ons beheer staande fonds. Op 31 December 1944 bedroeg dit fonds 212.767,87 Bijstorting door de Coöp. Centrale Boerenleenbank5.000, Bijstorting door de Plaatselijke Banken20.000, Gekweekte rente 4.283,27 242.051,14 AF: Schade-uitkeeringen 200, Onkosten 0,90 200,90 Saldo per 31 December 1945 241.850,24 Dit bedrag is belegd in: Debiteuren 25.776,52 Coöp. Centr. Boerenleenbank 229.322,50 255.099,02 AF: Crediteuren 13.248,78 241.850,24 Het Accountantskantoor van W. Kreukniet: CORNELISSE. COÖP. CENTR. BOERENLEENBANK: Het Bestuur: A. N. FLESKENS, Voorzitter. Jhr Mr. J. TH. M. SMITS VAN O YEN, Ondervoorzitter. TH. P. H. RUTTEN. Jhr. Mr. F. J. M. VAN NISPEN TOT SEVENAER. Mr. EDM. DELHOUGNE. EINDHOVEN, 31 December 1945.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1945 | | pagina 17