Overzicht van de Balansen der laatste vijf boekjaren an de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. I 30 31 Bijlage IV. ACTIVA: Aandeelhouders Aandeelhouders (Aansprakelijk heidsfonds) Kas, kassiers en coupons Schatkistpapier Effectenfonds Provinciën, Gemeenten en Pol ders Deposito u/g Hypothecaire Leeningen Boerenleenbanken Diverse debiteuren Deelnemingen Gebouwen en Inventaris Te vorderen wegens uit het Effec tenfonds in Leendepöt gegeven fondsen Overloopende posten 1941 1942 1943 2-399.400, 2.666.000,— 1.472.909,97 13.700.000 45.877.421,77 28.516.571,95 1.582.000,— 3.318.262,26 356.652,88 3.511.036,43 1.769.970,29 1 1.673000,— 504.466,88 107.347.693,43 2.400.300,— 2.667.000,— 3.540.352,36 52.100.000,— 51.270.613,92 30.879.627,— 1.000.000,— 1.622.053,48 60-060,17 3.796.966,88 1.770.665,94 1,— 1.600.000,— 61.044,96 1944 2.405.700,— 2.673.000,— 26.945.501,73 124.100.000,— 50.539.596,62 41.724.188,88 950.000,— 1.028.035,45 50.047,02 2.798.346,55 1.770.665,94 1,— 1.500.000,— 618.692,62 1945 152.768.685,71 257.103.775,81 337.195.892,25 2.408.400,- 2.676.000,— 20-720.494,62 214.000.000,— 47.777.663,31 41.772.661,90 688.333,04 56.551,20 1.993.220,66 2.526.522,03 1,— 1.500.000,— 1.076.044,49 2.413.800,- 2.682.000,- PASSIVA: apitaal Aansprakelijkheidsfonds eservefonds emeenschappelijke Reserve ffcctenreserve 21.320.545,9' 526.130.000,- 47.765.692,5; leserve voor Molestschade Boe- 1 renleenbanken 37.684.336,81 I Ëeserve voor Belastingen )ndersteuningsfonds Oorlogs- 588.681,11 slachtoffers 1941 - tienjarige Schuldbrieven 8.143.727,2 Leenbanken (Dep. 1 jaar opz.) 3.526.522,0. Beenbanken (Dep. 6 mnd. opz.) 1,- Leenbanken (Rekening-Courant) I iverse Crediteuren 3,- I assie 1.300.000,- fljpssiers 484 940,3 Fondsen in Leendepöt gegeven ïverloopende posten finst o. 652.040.247,0: 2.666.000,— 2.666.000,— 4.134.451,05 926.007,45 1.800.000,— 449.000,— 25.710.720,— 232.400,— 61.442.155,11 5.386.376,83 209.249,51 1.673.000, 52.333,48 107.347.693,43 1942 2.667.000,— 2.667.000,— 4.166.122,91 946.367.56 2.000.000,— 1943 1944 1945 449.000,— 25.414.020,— 243.600,— 107.010.157,15 5.396.682,09 58-278,67 1.600.000,— 150.457,33 152.768.685,71 2.673.000,— 2.673.000,— 4.174.632,71 957.159,54 2.000.000,— 299.000 25.641.420,— 250-500, 207.772.475,81 7.221.963,71 22.352,97 1.500.000,- 1.550.500,58 367.770,49 257.103.775,81 2.676.000,— 2.676.000,— 4.176.191,95 977.384,12 2.050.000,— 299.000,— 24.812.020,— 208.900,— 284.999.399,— 10.190.598,25 248.284,26 1.500.000, 1.855.145,23 526.968,97 337.195.892,25 2.682.000,— 2.682.000,— 4.186.013,62 1.007.027,31 2.300.000,— 135.000,— 215.000,— 100.000,— 299.000,— 24.590.420,— 198.900.— 589.750.329,67 15.807.245,06 298.774,55 1.300.000,— 6.311.197,88 177.338,96 652,040.247,05 t

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1945 | | pagina 16