Verlies- en Winstrekening over het boekjaar 1944. Balans per 31 December 1944 INTERN EN VERTROUWELIJK >brieo'. ov dioqzt, -,sq >b- j I ,'10 "Oob I -3 ;no")ub fU' V r -• Onkosten Storting Stichting Pensioenfonds Storting Onderling Waarborgfonds Storting Steunfonds Boerenleenbanken WINST Winstverdeeling Reservefonds (Art. 493) Gemeenschappelijke Reserve (Art. 493) 6 (Maximum) Dividend Art. 492) Effectenreserve (Art. 491) Reserve diverse belastingen (Art. 491) 9.821.67 f 1.U91.30 16.056— 250.000 f 250.000 526.968.97 353.361 25.000 5.000 10.000 526.968 71 97 920.330 68 Rente Provisiën Andere baten 644.804 94.586 920.330 63 70 180.939 35 Aandeelhouders nog te storten Aandeelhouders nog te storten op aansprakelijkheidsfonds Kas, Kassiers en Coupons Schatkistpapier Effectenfonds Provinciën, Gemeenten en Polders Hypothecaire Leeningen Boerenleenbanken Diverse Debiteuren Deelnemingen Gebouwen en Inventaris Te vorderen wegens uit het Effectenfonds in Leendepot gegeven fondsen Overloopende Posten Te vorderen wegens gestelde borgtochten 2.467.766.56 2.408.400 2.676.000 20.720.494 214.000.000 47.777.663 41.772.661 688.333. 56.551 1.993.220 2.526.522 1 1.500.000 1.076.044 337.195.892 62 31 90 04 20 66 03 49 "75" Het Bestuur: A. N. FLESKENS. Voorzitter. jhr. Mr. J. TH. M. SMITS VAN OYEN, Ondervoorzitter TH. P. H. RUTTEN. Jhr. Mr. F. J. M. VAN NISPEN TOT SEVENAER. Mr. EDM. DELHOUGNE. De Directeuren: Dr. G. W. M. HUYSMANS, Eerste Directeur. Dr. Mr. L. VAN HUSSEN, Tweede Directeur. Kapitaal Aansprakelijkheidsfonds Reservefonds Gemeenschappelijke Reserve Effectenreserve Tienjarige Schuldbrieven Boerenleenbanken Deposito 1 jaar opzegging Boerenleenbanken Deposito 6 maanden opzegging Boerenleenbanken Rekening-Courant Diverse Crediteuren Kassiers Fondsen in Leendepot gegeven Overloopende Posten WINST Gestelde Borgtochten 2.467.766.56 2.676. 2.676. 4.176. 977. 2.050 299, 24.812 208 284-999 10.190 248 1.500 1.855 526 000 000 191 384 000 000 020 900 399 ,598 .284 .000 .145 968 95 12 47 25 26 23 97 ƒ337.195.892 25 De Raad van Toezicht C. MOORS. Vice-President. Mr. P. W. H. TRUYEN, President. ARNOLD SMITS. A. H. LOHUIS. G. W. KAMPSCHOER. M. GALIART. J. B. VAN KAMPEN. C. W. LEENTVAAR. J. G. A OPFERGELT. Het Accountantskantoor van W. Kreukniet: CORNELISSE.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1944 | | pagina 6