COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. VERSLAG ZES EN VEERTIGSTE BOEKJAAR 1944 Uit te brengen in de gewone Algemeene Vergadering van aangesloten Boerenleenbanken, te houden op 19 November 1945. INTERN EN VERTROUWELIJK OVER HET :'-■ Opgericht bij akte verleden voor Notaris A. Th. J. MERTENS te Geldrop, den 24 December 1898. Opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 19 Januari 1899, No. 16. Laatstelijk gewijzigd hij akte verleden voor Notaris Mr. H. PH. M. J. JANSSEN te Eindhoven, den 29 Mei 1942 Opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 1 Juli 1942, No. 125. DRUKKERIJ OOST-BRABANT, EINDHOVEN. RB0005000044 Jaarverslagen CCB 1944 Rabobank Nederland Bedrijfshistorie

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1944 | | pagina 1