COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. VIER EN VEERTIGSTE BOEKJAAR 1942 - OVER HET UIT TE BRENGEN IN DE GEWONE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANGESLOTEN BOERENLEENBANKEN, TE HOUDEN OP 31 MEI 1943. N. V. DRUKKERIJ H. VAN DER MARCK EN ZONEN, ROERMOND. ,;i •- •- ®S6 r-** 't V"-* V r jrv£ -'UV - ,yj» - t' V" -.*• -;-.a v-\- wV'-. SB' 'v >yi "v O-. •- V;-: Opgericht bij ahte verleden voor Notaris A. TH. J. MERTENS te Geldrop, den 24 December 1898. Opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 19 Januari 1899, No. 16. Laatstelijk gewijzigd bij ahte verleden voor Notaris Mr. H. PH. M. J. JANSSEN te Eindhoven, den 29 Mei 1942 Opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 1 Juli 1942, No. 125. VERSLAG RB0005000042 Jaarverslagen CCB 1942 Rabobank Nederland Bednjfshistorie

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1942 | | pagina 1