COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. TWEE EN VEERTIGSTE BOEKJAAR 1940 OVER HET UIT TE BRENGEN IN DE GEWONE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANGESLOTEN BOERENLEENBANKEN, TE HOUDEN OP 26 MEI 1941. VERSLAG N.Y. DRUKKERIJ H. VAN DER MARCK EN ZONEN, ROERMOND. RB0005000040 Jaarverslagen CCB 1940 Rabobank Nederland Bedrijfshistorie

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1940 | | pagina 1