- - .-•■■■ - - COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. ZEVEN EN DERTIGSTE BOEKIAAR 1935 O m - li .'W «I fg $t$s, 'i KShp®*?! i A' OVER HET UIT TE BRENGEN IN DE GEWONE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANGESLOTEN BOERENLEENBANKEN, TE HOUDEN OP 8 JUNI 1936. Z%'. - 'JsÏ V' «fc?, - r&esiï&X - - H <$3ÈmSaSi - - c„i ti^xmWÈ s v /•-;• r.' B; 1 - c;-£&r\ ,i;k V' f'-Qi •- gF -, - •- v fin les - ïiji j" u y -v«'l~';J VERSLAG N.V. DRUKKERIJ H. VAN DER MARCK EN ZONEN, ROERMOND. RB0005000035 Jaarverslagen CCB 1935 Rabobank Nederland Bedrijfshistorie

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1935 | | pagina 1