I 7 Mijne Heeren, Toetreding nieuwe Boerenleenbanken. 't i '•li 11 - _'1 •10 I iS I k»- <1 7 Aan den Raad van Toezicht, de Commissie van Advies der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. Wij hebben de eer U bij dezen, overeenkomstig Art. 17 derde lid onzer statuten, de Balans- en Verlies- en Winstrekening over 1910 ons twaalfde boekjaar - aan te bieden. Geheel in tegenstelling met 1909 was het afgeloopen jaar een „duur-geld-jaar." De prolon gatierente was gemiddeld 4.26% tegen 2.37% in 1909 en 3.35 in 1908. Was dit eenerzijds van gunstigen invloed op onze renterekening, anderzijds hadden wij door de daarmede in verband staande koersverlaging op effecten een tamelijk groot bedrag af te boeken op het hoofd „Reserve effecten-koersverschillen". De beschikbare winst ad 32.599.83 (tegen 12.038.071 i over 1909) stelt ons in staat de gewone Reserve en de Reserve voor effecten-koersverschillen flink te versterken. In den loop van 1910 traden toe de navolgende Boerenleenbanken: Standdaarbuiten, Neerbosch en Hees, Gronsveld, Vlierden, Ittervoort, Reusel, den Hout (Gemte. Oosterhout), Grevenbicht, Epen-Wittem, Rosmalen, Veldhoven, Goirle, Haarsteeg, Liempde, Montfoort, Haastrecht, Notter en Zuna, Reek, Schaesberg, Munsterscheveld en Rijswijk: 21 in aantal (tegen 27 in 1909), waardoor het aantal aangesloten Boerenleenbanken steeg tot 284, Met de Boerenleenbank Heeswijk, die op 16 November 1908 ontslag nam, rekenden wij in het afgeloopen jaar defininitief af, zoodat het aantal aangesloten Boerenleenbanken op einde December 1910 bedroeg: 283, volgens de ligging verdeeld als volgt: In: 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 Noord-Brabant 108 99 96 94 82 67 62 57 52 40 31 19 Lintburg 100 95 76 70 66 54 44 34 23 18 13 12 24 23 23 22 17 11 9 7 3 3 1 1 Overijssel 18 17 15 6 3 3 2 2 Zuid-Holland 13 11 11 9 7 1 5 1 Zeeland 7 7 7 7 7 7 6 2 1 1 1 1 Noord-Holland 4 4 4 4 4 4 4 2 i Drenthe 4 3 2 2 2 Utrecht 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 in Nederland 283 263 237 216 190 154 132 104 80 62 46 33

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1910 | | pagina 4