Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. I t' 19 -,r, 1 II- II Opgericht bij acte verleden voor Notaris A. TH. J. MERTENS te üeldrop den 24 December 1898. Opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 19 Januari 1899, No. 16. Gewijzigd bij acte verleden voor denzelfden Notaris den 6 November 1905. Opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 25 November 1905, No. 277. Gewijzigd bij acte verleden voor denzelfden Notaris den 14 Augustus 1908. Opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 26 September 1908, No. 226. i

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1910 | | pagina 2