- L111 r z i r~ Overzicht van de Verlies- - - T - Overzicht der Winstverdeelii 1 - 1 Winstrekeningen der twaalf boekjaren. de twaalf boekjaren. - - - —2) 40 41 - - 1 'l1 11 r»{i bi •io bi 11 Bijlage XIX. BATEN: Overgebracht van vorige rekening Bijdrage in de oprichtingskosten Rente Provisie Boete Algemeene Vergadering Art. 10 sub 1 der Statuten Safehuur Afschr. beleggingsreserve Id gewone reserve Subsidie van het Rijk Id. v.d. Provincie N.-Brabant ld. v.d. Limb. Landbouwbond Koersverschil effecten N.-Br. Bank (reedsafgeschreven) Verlies Gebouwenrekening LASTEN: Onkosten Effectenverlies Afschr. gebouwen Id. meubilair Id. vordering op de N. Beleggingsreserve Verliessaldo (afschrijving) Winst Safehuur Bijdrage Pensioenfonds 2) Bijlage XX. Bk 1899 1900 1901 1902 1903 5 58* 12 82 50 483 25* I 1423 72" 3833 86 4178 44 5815 53 49 234 64 809 61 829 89* 1389 15 40 5li 1420 125 10* 674 950 950 1)50 1587 43 1550 20* 619 245 3333 67* 7180 90 6003 92 10336 485 99 769 75" 2909 70 2803 99 481* 2563 92 491 54 4812 1328 26 1687 49 584 161 42 90 120 770 650 1550 20* 133 25* 461 31* 280 90 619 24* 3333 67* 7180 90 6003 92 10336 1899 1900 1901 1902 1903 Reservefonds 125 10* 434 240 Bijschrijving op de bewijzen van deelneming 8 15 21 73 28 35 Afschr. gebouwen 1 i Id. meubilair Teruggave van foutief berekende bijdragen Pensioenfonds2) Overgebracht op nieuwe rekening 5 58" 12 s>;> 133 25* f 461 31* 280 90 9 Bij de beoordeeling gelieve men er op te letten, dat vóór 1904 de afschrijvingen plaats vonden vóór dc vaststelling van het winstd- 2) Door instelling van een gereglementeerd Pensioenfonds met vaste bijdrage van de zijde der Bank wordt die bijdrage (7 °/n van de 3) Waarvan f 5.589.78 voor het gewone Reservefonds, f 22.276.53 voorde Reserve Effecten-koersverschillen, f 4250. voorde 1904 1905 7453 75 1Ü74 015 22 50 50 - 2000 1000 10015 2794 78 50 - 2280 - 500 - 58 09 1906 1907 1908 1909 1910 14327 02r> 4028 69 50 50 2300 99* 17375 88 3105 50 170 70 30 156*20 58 2134 93 50 - 25 - 60 - 2500 11600 266j 15699 355 20755 71r' 25902 07* f 23180 81 20390 51 7804 695 2204 93* 3684 5716 81 10611 34'5459 13 7560 30' J 8654 87 3097 34 9407 77 3678 52 1403 14 12199 24- 8934 - 11690 26* 15699 35r'|| 20755 I 7151 25902 078 14526 38 12088 275 40 - 507 54 30782 78 5106 42 72 50 70 - 2500 - 13 06 4250 - 42794 76 9475 93 32599 83 40 - 679 23180 81 20390 51 42794 76 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1/ 1312 80 248 78 9768 17* 6867 39 12237 94 f 10584 91* 32116 313) 47 1713 108 07 36 1000 97 36 138 1000 93 07 171 1000 95 56 05 198 1000 90 44 224 1000 229 07 29 249 233 95 497 29 1200 800 1000 3678 52 1403 14 12199 24* f 8934 f 14526 38 f 1*2038 27* 32599 83 Wen 1904 e.v. na de vaststelling van het winstcijfer. deelnemende beambten) in den loop van het boekjaar op de Verlies- en Winstrekening geboekt, pouwenrekening.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1910 | | pagina 21