Bijlage xv. Wijzigingen in het Effectenfonds. Specificatie van de Stortingen en Terugbetalingen van aangesloten Boerenleenbanken, met opgave van het saldo op het einde van de maanden Januari December 1910. 32 Het Effectenfonds onderging de navolgende wijzigingen Verkocht werden: 1Ó0Ö. 4 pCt. Amsterdamsche Hypothee: - 8000. 3'k 's Gravenhage. - 3000.— 4 Idem. - 1000. 3 Vlaardingen. - 1000, 3 <k Amsterdam, 1861. 500, 4 Eindhoven. 500.- 3'/» Idem. - 1200, 4 Wladikawkas Sp. Mij. - 2000. 3 'k Rotterdam. - 1000. 3 Schiedam. - 1000, 4 Enschede. - 3000, 3'k Tilburg. - 1000, 3'k Roosendaal Nispen. 750 4 Idem. Idem. - 20000, 4 Weert. - 23000. 4 Amsterdam 1904. - 2000. 4 Rotterdam. - 2500, 4 Zaandam, - 17000.- 4 Roermond. - 24(10, 4 Geldrop. - 4000, 3'k Eindhoven. - 1000. 4 Idem. - 3000, 4 Holl. IJz. Spoorweg Mij Gekocht werden 200000. 4 Nederl. Schatkistbiljetten. - 62000, 3'/a 3 'k Noord-Holland. - 100000. Overijssel. - 45000. 3'k Zuid-Holland. - 37000 4 Amsterdam, 1904. - 27000. 4 Apeldoorn. - 23000, 4 Arnhem. - 58000, 3 'k Idem. - 50000.— 3'k Groningen. - 33000. 3'k Den Helder. - 50000, 3'k 's Hertogenbosch. - 25000. 4 Roermond. - 10000, 4 Rotterdam. - 21000. 4 Tilburg. - 13000. 4 Weert. - 66500, 4 Zaandam. - 1000, 4 Amsterdamsche H\p. Bank - 122000.— 4 Holl. IJz. Spoorweg Mij. -- 144000, 4 Japan, 1910. Losbaar 33 Bijlage XVI. Terug betalingen. Stortingen. MAAND. Saldo op 1 Jan. '10 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Totaal Laagste stand der Crediteuren per 30 April Hoogste stand der Crediteuren per 30 November Laagste bedrag van het saldo per 30 April Hoogste bedrag van het saldo per 30 November VERSCHIL tusschen het hoogste en het laagste saldo Stand der Debiteuren. Stand der Crediteuren. Saldo. 646655 44 ƒ3052974 77 ƒ2406319 33 316305 48 503104 01r- 629984 86 3223102 72 2593117 86"' 361992 60 347367 76 671675 3250168 02 2578493 02"' 562863 51 309930 32 781783 41 3107343 24 2325559 83' 610288 30 342085 66 956174 38 3013531 57 2057357 19"' 314248 66"' 578326 21 912231 60 323366(1 34 2321434 74" 266018 72 581358 99' 833231 94"' 3470006 96 2636775 02 274856 01 601571 63 723176 275 3686666 91 2963490 64 252296 09 523490 47 695329 03"' 3930014 05 3234685 02 351276 23 457504 26 701294 86' 4042207 91 3340913 05 421643 08 454905 40 764226 79' 4138402 16 3374175 37 336230 00"' 573893 16 689368 45 4301206 97 3611838 52' 618258 21 498496 05" 778288 44 4270364 81 3492076 37 ƒ4686276 90 ƒ5772033 94 Debiteuren per 31 Januari 629984 86 Debiteuren per 30 April 956174 38 ƒ3013531 57 4301206 97*' 2057357 19"' 3611838 52 1554481 33

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1910 | | pagina 17