Bijlage XII. Renterekening (voor loopende rente.) Bijlage xiii. Specificatie der Renterekening. Bijlage xiv. Specificatie der Onkostenrekening. Loopende rente Hypotheekrekening. 5925 28 idem Effecten fonds 6578 25 idem Gemeenterekening 3448 70 idem Prolongatierekening u g 810 92 idem Diverse Debiteuren 377 98 idem Coöp. Roomboterfabrieken 753 17 17894 30 Ontvangen Rente: a. Hypotheken 19724 53 b. Effecten 69923 291 2 c. Prolongatien u/g. 23825 29 cl. Boerenleenbanken 29549 59 e. Banken en Kassiers 926 57 Coöperatieve Roomboterfabrieken 1014 01 g. Gemeenten 3739 68 /z. Diverse Debiteuren 2527 79 i. Huur 1020 84 152251 59' 2 Uitgegeven Rente: a. Boerenleenbanken 113624 77'/2 b. Coöperatieve Roomboterfabrieken 3 39 c. Diverse Crediteuren 6927 66 d. Banken en Kassiers 902 43 e. Prolongatien o/g 10 56 121468 81V2 Voordeelig saldo 30782 78 ïfc *T 31 Porto's, telegrammen en telefoonkosten Terugontvangen 2467 1884 55 09 583 7125 4800 1334 750 363 545 672 2538 147 93 49 229 150 75 117 46 Salarissen kantoor Directeur (inclusief vergoeding voor borgstelling) Kassier (inclusief vergoeding voor borgstelling). Ie kantoorbediende 2e kantoorbediende Kantoorknecht 4200 1300 900 500 225 Salarissen Inspectie Hoofd-Inspecteur Inspecteur Adjunct-Inspecteur 2000 1500 1300 Inspectiekosten Abonnementen (3 a 250. Leergangen Salaris accountants Accountantskantoor van W. Kreukniet Reiskosten Accountant Twentsche Bkvg. 500 45 48 69 81 48 95 22 34 02 02 56 75 65 25 Drukwerk, boeken, en formulieren Terugontvangen 2656 1983 75 80 Vergaderkosten, Bestuur, Raad van Toezicht (inclusief vacatie gelden) en Comm. van Advies Vuur en licht Kantoorbenoodigdheden Onderhoud kantoor Onderhoud gebouw Belastingen Receptiekosten Diverse kleine onkosten Aansluitingskosten nieuwe leenbanken Statuaire bijdragen der leenbanken a. vaste inspectiebijdragen b. extra inspectiebijdrage c. 1 0 oo rekening-courant provisie d. 5% van de winst over 1909 122 2000 15 4394 2368 24 59 44 19576 20 Bijdrage Coöp. Aankoop-Commissie v. d. N. C. B. 8900 1200 27 10100 27 9475 93 De kosten van het Accountantskantoor van W. Kreukniet te Rotterdam boven de ƒ500. komen ten laste der Regeering.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1910 | | pagina 16