*L Verlies- en Winlbkening 1910. - - f - - - - - Balans opiecember 1910. j Onkostenrekening voor het saldo (Bijlage XIV) 9475 9) 40 - Pensioenbijdrage 679 - Winst 32599 83 42794 IS Renterekening voor het saldo (Bijlage XIII) Boete Algemeene Vergadering Safehuur, Provisierekening voor het saldo Rijkssubsidie Gebouwenrekening Uitkeering Noord-Brabantsche Bank 30782 78 72 50 70 5106 42 2500 4250 13 06 42794 76 Aandeelhouders voor nog te storten - Kassa Coupons en Losbare effecten Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein Co Effectenfonds (Bijlage VI) Hypotheken (Bijlage VII) Gebouwenrekening (nieuw) Meubilair Prolongatiën (Bijlage VIII) Debiteuren met effecten-onderpand Gemeenten (Bijlage IX) Diverse Debiteuren (Bijlage X) Boerenleenbanken (Bijlage XI) Effecten-Leendepöt (Bijlage III) Rentetrekening voor loopende rente (Bijlage XII) Onkosten - - voor nog te ontvangen 559458 - 44640 11 - 41756 Of 4535 - 2175936 - 459536 13857 i 2478 21 - 494900 - 171000 - - 173730 8 - 111713 9! - 778288 - 118600 17894 S 1200 - 5169527 De Commissie van Advies: H. GELING. S. ROES. A. VAN DE WIEL. De Raad van Toezicht: Mr. TH. J. H. AQUARIUS, PresiM G. J. KOENRAADT Mzn., Vice-Prtsi VAN BEEK. HENRY PIJLS. F. C. VAN REST. J. H. M. H. STOOT. J. C. TUCKER. J. M. B. H. PONJÉ, Secretaris. Kapitaal Boerenleenbanken (Bijlage I) Diverse Crediteuren (Bijlage II) Nederlandsche Bank Prolongatie o/g. Effecten-Deposanten (Leendepöt) (Bijlage III) Reservefonds Reserve Effecten-koersverschillen Onkosten - voor nog te betalen Intrestrekening voor loopende rente (Bijlage IV) |Provisierekening voor nog te betalen (Bijlage V) Winst 566000 - 4270364 81 - 126535 33"' 68 04 2000 - 118600 44410 22 7723 47 695 34 436 24 93 73 - 32599 83 5169527 015 De Directeur: J. F. BERKVENS. tcomtantskantoor van W. Kreukniet: W. KREUKNIET. W. H. DERKS. Het Bestuur: V. A. M. VAN DEN HEUVEL, Voorzitter. J. L. H. KAMERBEEK. Jhr. F. E. M. VAN SASSE VAN IJSSELT. P. M. VAN VORST, Secretaris.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1910 | | pagina 11