VERSLAG 19 5 4 N.V. BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK OVER HET VIJF EN ZESTIGSTE BOEKJAAR Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 Juni 1955 AMSTERDAM

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1954 | | pagina 3